Večernica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Večernica môže byť:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Večernica. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 767.
  2. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 39-46.
  3. Svet živočíšnej ríše: ilustrovaná encyklopédia. Preklad Anna Gutteková. dotlač 1. vyd. Martin : Osveta, 1984. 606 s. S. 302-303.
  4. KREJČA, Jindřich; KORBEL, Ladislav, eds. Veľká kniha živočíchov : hmyz, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce. 3. nezmenené vyd. Bratislava : Príroda, 1997. 345 s. ISBN 80-07-00990-6. S. 298-300.
  5. REICHHOLF, Josef. Cicavce. Preklad Peter Ľupták. Bratislava : Ikar, 1996. 287 s. ISBN 80-7118-236-2. S. 36-48.
  6. netopiere. In: Pyramída. s. 3683-3684
  7. Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska dostupné online
  8. večernica. In: BUJNÁK, Pavel, ed. Slovenský náučný slovník : Príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 348 s. Zväzok III N – Ž, s. 297.
  9. večernica. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka V v-ž. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. 848 s. Dostupné online. S. 38-39.
  10. večernice. In: Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. dostupné online (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893).
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.