Vedenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vedenie môže byť:

  • od slovesa viesť:
    • všeobecne: usmerňovanie
    • v ekonomike, pedagogike a pod.:
      • usmerňovanie, riadenie, vychovávanie, druh cieľového ovplyvňovania spočívajúci v trvalom bezprostrednom pôsobení subjektu vedenia na objekt vedenia zameranom na to, aby objekt vedenia dospel k cieľu, ktorý si predsavzal subjekt vedenia (napr. navigácia, vedenie ľudí a pod.), pozri napr. vedenie ľudí
      • skupina alebo úrad ľudí, ktorí vedú, pozri vedenie (skupina ľudí)
    • v športe a podobne: vedúce postavenie
    • manie na starosti, spravovanie, pozri napr. vedenie účtu, vedenie účtovníctva
    • usmerňovanie pohybu dopravného prostriedku (auta), nástroja a podobne
    • v technike:
      • rozvádzanie, prenos
      • fyzická spravidla relatívne dlhá spojnica technických zdrojov a podobne:
        • v podobe rúr, pozri rúrové vedenie
        • relatívne dlhé zariadenie (aj jednotlivý kábel) na prenos elektrickej energie; sústava vodičov, pozri elektrické vedenie
        • relatívne dlhé zariadenie (aj jednotlivý kábel) na prenos elektrických signálov; pozri napr. telefónne vedenie
    • v strojárstve: presne opracované rovinné plochy (rôzneho) vhodného tvaru, po ktorých sa priamočiaro pohybujú iné súčiastky, pozri vedenie (strojárstvo)
  • od slovesa vedieť:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.