Vektor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vektor

 • v matematike a fyzike:
 • v informatike:
  • v teórii: jednorozmerné pole (array) usporiadaných veličín rovnakého druhu (napr. premenných určitého typu)
  • v hardvéri: jednorozmerné pole binárnych informácií resp. signálov
  • adresa, ktorú používa program pre skok na určitý žiadaný podprogram
  • metóda, ktorú používa kód, najmä počítačový vírus a podobne, na vlastné šírenie alebo infikovanie počítača
  • základný stavebný prvok vektorovej grafiky – čiara definovaná súradnicami začiatočného a koncového bodu
 • v biológii:
  • v génovej technológii: kolektívne označenie pre replikovateľné molekuly DNA (vírusy, plazmidy alebo umelé chromozómy), ktoré slúžia na klonovanie nukleových kyselín v bunkách, pozri vektor (génová technológia)
  • v epidemiológii: živý (napr. voška) alebo neživý (napr. kvapka, textil) prenášač pôvodcov infekcií z organizmu na iný organizmus; v užšom zmysle len medzihostiteľ aktívne prenášajúci vývojové štádiá cudzopasníkov; pozri vektor infekcie
 • juhoafrický výrobca zbraní, pozri Vektor (výrobca zbraní)

Pozri aj:

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.