Verejná listina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Verejná listina je písomný dokument, na ktorom je odtlačok pečiatky slovenského orgánu/úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. Verejnou listinou je nielen listina, ktorú vyhotovil slovenský orgán, ale aj listina, ktorú takýto orgán iba potvrdil, napr. splnomocnenie, na ktorom notár osvedčil správnosť podpisu osoby. Rozhodujúce je, či na písomnosti je odtlačok úradnej pečiatky alebo podpis úradnej osoby.[chýba zdroj]

Trestné právo[upraviť | upraviť zdroj]

Verejná listina podľa definície uvedenej v Trestnom zákone (zák. č. 300/2005) je: „písomnosť vydaná na základe zákona štátnym orgánom alebo iným orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ktorá zakladá, mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje ich vznik, zmenu alebo zánik, alebo osvedčuje totožnosť osoby alebo veci, ich stav, vlastnosti alebo spôsobilosť alebo právom chránené záujmy“.

Platnosť verejnej listiny[upraviť | upraviť zdroj]

Dôkazná sila verejnej listiny je vyššia než listiny súkromnej. Ak sa nedokáže opak, považujú sa skutočnosti uvedené vo verejnej listine za pravdivé bez ďalšieho zisťovania. Na rozdiel od toho obsah listiny súkromnej treba aj dokázať. Na použitie v cudzine podliehajú slovenské verejné listiny vyššiemu overeniu (superlegalizácia).

Autorské právo[upraviť | upraviť zdroj]

Obsah verejných listín nie je podľa slovenského autorského zákona chránený autorským právom.