Veta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Veta môže byť:

 • v jazykovede: základná jednotka komunikovaného obsahu, pozri veta (jazykoveda)
 • v informatike: dátový záznam
 • vo filozofii: pozri veta (filozofia)
 • vo vede: zistenie, skúsenosť alebo tvrdenie všeobecného významu; filozofická alebo vedecká téza; špecificky:
  • logike: výrok, ktorého pravdivosť bola dokázaná, pozri veta (logika)
  • v matematike: výrok dokázateľný v danej teórii, výrok, ktorého pravdivosť bola dokázaná, pozri veta (matematika)
 • v muzikológii:
  • samostatný harmonicky uzavretý celok, synonymum perióda, pozri perióda (hudba)
  • v širšom zmysle dlhšia časť skladby (hlavná veta, vedľajšia veta, záverečná veta); jednotlivý diel (časť) v sonáte, symfónii, suite a pod.


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.