Vodorovná nosná konštrukcia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vodorovné nosné konštrukcie sú konštrukcie, ktoré oddeľujú jednotlivé podlažia. Prenášajú zaťaženie od zvislých nosných konštrukcií. Stužujú budovu vo vodorovnom smere, chránia miestnosti pred požiarom, majú izolačnú, estetickú a architektonickú funkciu. Medzi vodorovné nosné konštrukcie patria napríklad stropy, stužujúce pásy (vence), preklady a prievlaky.

Požiadavky[upraviť | upraviť zdroj]

 • protipožiarna odolnosť
 • nepriezvučnosť
 • tepelno-izolačné vlastnosti
 • prenášanie zaťaženia

Stropy[upraviť | upraviť zdroj]

Drevené[upraviť | upraviť zdroj]

Drevené stropy[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi drevené stropy patria:

 • jednoduché trámové
 • trámové so záklopom
 • polospáliteľné
 • polospáliteľné so zapusteným záklopom

Ich výhoda je v ľahkej spracovateľnosti, jednoduchosti budovania, dobrej tepelnej a zvukovej izolácii a okamžitej únosnosti. Nevýhodou je hlavne odolnosť voči ohňu, vlhku a prípadné napadnutie dreva škodcami.

Keramické[upraviť | upraviť zdroj]

Keramické stropy[upraviť | upraviť zdroj]

Ich nosným prvkom je prefabrikovaný keramický nosník, ktorý sa zhotovuje z dutých keramických tvaroviek. Keramické tvarovky majú rozličnú veľkosť a tvar. Pri zhotovení sa spájajú s cementovou maltou. Používajú sa predovšetkým v bytovej výstavbe. Dĺžka uloženia nosníkov na murive je minimálne 120 mm. Rozpätie je 3600 mm. Osová vzdialenosť nosníkov je 600 mm.

Monolitické[upraviť | upraviť zdroj]

Železobetónové stropy[upraviť | upraviť zdroj]

Ich výhody sú stabilita, odolnosť voči ohňu a únosnosť. Nevýhodou je mokrý proces, veľká hmotnosť, zlé izolačné vlastnosti. Delia sa na:

 • jednoducho uloženú dosku
 • dosku uloženú po celom obvode
 • dosku votknutú

Trámový strop[upraviť | upraviť zdroj]

Navrhuje sa do rozpätia 3000 mm. Nosný prvok je železobetón súvisle spojený s doskou. Doska a trám pôsobia vzájomne a tvoria "T" prierez. Osová vzdialenosť medzi trámami je od 1200 do 2400 mm.

Debničkový strop[upraviť | upraviť zdroj]

Výhody má vo výbornej tepelno a zvuko-izolačných vlastnostiach a v dobrej nosnosti. Nevýhodou je prácnosť, mokrý proces, veľká spotreba dreveného materiálu.

Hríbový strop[upraviť | upraviť zdroj]

Je to doskový strop v oboch smeroch. Používa sa pri jednoduchších objektov do rozponu 6x6m.

Prefabrikované[upraviť | upraviť zdroj]

Montované stropy[upraviť | upraviť zdroj]

Ich výhodou je rýchla montáž, šetrenie materiálu, dobrá pevnosť a presnosť. Nevýhodu je skladovanie, doprava materiálu a malá možnosť variability stavby.

Doskový strop[upraviť | upraviť zdroj]

Používajú sa pre bytovú výstavbu v hrúbke 140 mm, šírke 600 mm (v násobku 300). Dosky majú jednoduchý lichobežníkový profil odľahčený kruhovými dutinami. Pri montáži sa ukladajú širšou základňou dole na nosnú konštrukciu (do cementovej malty). Styčné škáry sa zalievajú betónom.

Nosníkový strop[upraviť | upraviť zdroj]

Sú tvorené z nosníkových prvkov profilov "I" alebo "L". Výplň je keramická vložka (MIAKO) a všetko sa zaleje betónovou zalievkou. Osová vzdialenosť je 600 mm a výška 200 mm. Tento typ sa používa na max. rozpätie 6000 mm.

Strop z oceľových nosníkov[upraviť | upraviť zdroj]

Nosným prvkom sú buď nosníky z lisovaného plechu alebo prehradové nosníky. Sú z oceľového plechu hrubého 1 až 2 mm. Vždy sa používajú 2 kusy. Ukladajú sa na osovú vzdialenosť 500 mm, výšky 250 až 250 mm a výplň tvorí oceľový plech. Nosníky majú tvar "I" alebo "U".

Stropná konštrukcia z oceľových priehradových nosníkov[upraviť | upraviť zdroj]

Nosným prvkom je zváraný oceľový, priehradový nosník. Horný pás je z valcovaných oceľových uholníkov. Spodný pás a priehradovina je z betonárskej ocele. Záklop môže byť montovaný alebo sa vyhotoví monolitický.

Plechové stropy[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti sa v stavebníctve čoraz viac objavujú stropné konštrukcie z oceľových nosných panelov. Je to dvojitý oceľový plech, profilovaný tak, aby vytváral dutiny, ktoré slúžia pre umiestnenie rozvodov. Na horný plech sa umiestňuje ľahký betón, ktorý vytvára roznášaciu dosku a podklad pre podlahu.

Stužujúce pomúrnicové pásy (vence)[upraviť | upraviť zdroj]

Stužujúce vence zabezpečujú múr proti vybočeniu pôsobením ťahových síl, ktoré môžu v murive vzniknúť a zabraňujú nerovnomernému sadaniu muriva. Pri stavbách montovaných z železobetónových prvkov vytvárajú pásy. Stužujúcu konštrukciu celej stavby pri stropných prefabrikovaných dielcoch vytvárajú konštrukciu celej stavby. Pri stropných prefabrikovaných dielcoch vytvárajú pásy aj ukotvenie stropu. Na vytváranie vencov sa používa vencová tehla s polystyrénom (na dilatáciu), oceľová výstuž a betónová zálievka.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • HÁJEK, V. Pozemné staviteľstvo I pre 1. roč. SPŠ stavebných. Bratislava : Alfa, 1989.