Vratný termodynamický proces

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vratný termodynamický proces (iné názvy: vratný termodynamický dej, vratný proces, vratný dej) je taký termodynamický proces, ktorý prebieha kvázirovnovážne a za stálej termodynamickej rovnováhy. Vratný proces je najvyšším stupňom idealizácie reálnych procesov. V prírode sa vratné procesy nevyskytujú a ani v technických zariadeniach sa nedajú realizovať.

Vratné procesy sa nazývajú aj reverzibilné, pretože vykonaním procesu v opačnom smere je možné sledovaný systém a zároveň aj jeho okolie (tento fakt sa často zabúda uviesť) vrátiť do pôvodného stavu.

Podmienka kvázirovnovážnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Kvázirovnovážnosť, alebo aj kvázistatickosť procesu znamená, že proces prebieha dostatočne pomaly a systém zostáva infinitezimálne (nekonečne) blízko svojmu rovnovážnemu stavu. Vlastnosti látky v systéme možno za týchto podmienok považovať za rovnaké a rýchlosť šírenia zmien za rovnakú v každom smere.

Podmienka termodynamickej rovnováhy[upraviť | upraviť zdroj]

Termodynamická rovnováha znamená, že teplotný rozdiel medzi systémom a okolím nikdy nepresiahne diferenciálnu veľkosť , preto možno proces prestupu tepla považovať za vratný.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • ANTAL, Štefan. Termodynamika. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1992. 317 s.