Vzájomnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vzájomnosť môže byť:

  • vlastnosť ísť či smerovať od jedného prvku (jedných prvkov) k druhému (druhým) a zároveň naspäť, obojstrannosť[1]
  • vzájomné vzťahy založené na obojstrannosti výhodnej pre obidve strany, reciprocita
  • v práve: vzťahy založené na zhodnom postupe v obdobných prípadoch u všetkých zmluvných strán, reciprocita,[2] pozri reciprocita (právo)
  • tajný spolok študentov Evanjelického lýcea v Bratislave existujúci v rokoch 1837 – 1840, tvorený jadrom štúrovcov,[3] pozri Vzájomnosť (spolok)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „vzájomnosť“, Krátky slovník slovenského jazyka, 4. dopln. a uprav., Bratislava: Veda, ISBN 802240750X 
  2. Peciar, Štefan, ed. (1965), „vzájomnosť“, Slovník slovenského jazyka, V. V – Ž, Bratislava: Vydavateľstvo SAV 
  3. Škvarna, Dušan (2006), „Vzájomnosť“, in Škvarna, Dušan, Lexikón slovenských dejín (3. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, str. 351-352, ISBN 8010008729 
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.