Preskočiť na obsah

Web of Science

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Logo v roku 2023.

Web of Science (skr. WoS) predtým známy ako Web of Knowledge (skr. WoK) je platforma s plateným prístupom, ktorá poskytuje (zvyčajne prostredníctvom internetu) prístup k viacerým bibliografickým a citačným databázam, ktoré poskytujú referenčné a citačné údaje z vedeckých časopisov, konferenčných zborníkov, záverečných prác a iných dokumentov z rôznych vedných odborov.[1] Je využívaný na meranie, hodnotenie a sledovanie vedeckého výskumu.[2]

Pôvodne ju vytvoril a do roku 1997 spravoval samostatný Institute for Scientific Information z Philadelphie v USA. V súčasnosti ju vlastní spoločnosť Clarivate.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Vzniku Web of Science predchdzal vznik databázy Science Citation Index, ktorú v 60. rokoch 20. storočia zaviedol americký vedec Eugene Garfield zakladateľ Institute of Scientific Information (ISI). Táto databáza zahŕňala v tlačenej, neskôr aj elektronickej (magnetické pásky, diskety, CD-ROM a napokon aj online[3]) podobe zoznamy vedeckých článkov z prírodných vied. V roku 1992 získala ISI spoločnosť Thomson Corporation.[4]

Na internete bol k Web of Science (pôvodne pod názvom Web of Knowledge) prístupný od roku 1997.[4]

V roku 2016 predala spoločnosť Thomson Reuters ISI spoločnosti Clarivate.[4]

Pokrytie[upraviť | upraviť zdroj]

Web of Science indexuje publikácie od roku 1900 až po súčasnosť. V roku 2021 multidisciplinárne pokrytie Web of Science zahŕňalo 13 605 časopisov s vysokým impaktom a 160 000 konferenčných zborníkov.[5][6] Výber sa uskutočňuje na základe hodnotenia impaktu a zahŕňa vedecké časopisy, ktoré pokrývajú viacero vedných disciplín. Pokrytie zahŕňa: prírodné vedy, spoločenské vedy, umenie a humanitné vedy a multidisciplinárne zdroje. Web of Science však neindexuje všetky časopisy. Podľa niektorých zdrojov pokrýva asi 20% svetových vedeckých časopisov.[7] Patrí medzi najvýznamnejšie zdroje vedeckých informácií.[7]

K 3. septembru 2014 bolo databázou Web of Science indexovaných 90 miliónov záznamov, ktoré zahŕňali viac ako miliardu citovaných odkazov. Táto citačná služba v priemere indexuje približne 65 miliónov položiek ročne a označuje sa za najväčšiu dostupnú citačnú databázu.

Citačné databázy[upraviť | upraviť zdroj]

Web of Science Core Collection tvoria nasledujúce databázy (indexy):[8]

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) (pôvodne s názvom Science Citation Index), zahŕňa vedecké časopisy z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny a poľnohospodárstva
 • Social Sciences Citation Index (SSCI), zahŕňa vedecké časopisy z oblasti sociálnych vied
 • Arts & Humanities Citation Index (AHCI alebo A&HCI), zahŕňa vedecké časopisy z oblasti umenia a humanitných vied
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI), zahŕňa časopisy všetkých vedných odborov
 • Book Citation Index (BCI), zahŕňa redakčne vybrané tituly kníh
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI), zahŕňa konferenčné zborníky

Ďalšie databázy[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem citačných databáz obsahuje aj bibliografické databázy, a to napr.:[8]

 • Current Contents Connect, databáza tzv. karentovaných článkov
 • Zoological Record, databáza článkov so zameraním na zoologiu
 • Journal Citation Reports, v súčasnosti samostatný de facto časopis, poskytujúci informácie o ohlasoch publikácii (citáciách). Pôvodne súčasť databázy Science Citation Index.

Prístup[upraviť | upraviť zdroj]

Prístup k rozhraniu Web of Science je spoplatnený. Na Slovensku ho poskytujú svojim zamestnancom akademické inštitúcie ako univerzity a Slovenská akadémia vied.[9] Pre verejnosť je po registrácii dostupný prostredníctvom prístupu k elektronickým zdrojom cez CVTI.[10]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Elektronické informačné zdroje » Web of Science [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021-10-05, [cit. 2024-06-05]. Dostupné online.
 2. Birkle, C., Pendlebury, D. A., Schnell, J., Adams, J., 2020: Web of Science as a data source for research on scientific and scholarly activity. Quantitative Science Studies, 1 (1): 363–376. https://doi.org/10.1162/qss_a_00018}
 3. KATUŠČÁK, Dušan; MATTHAEIDESOVÁ, Marta; NOVÁKOVÁ, Marta. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. ISBN 80-08-02818-1. Kapitola Inštitút vedeckých informácií, s. 161.
 4. a b c The History of ISI and the work of Eugene Garfield [online]. clarivate.com, 2022-08-26, [cit. 2024-06-05]. Dostupné online.
 5. Singh, V.K., Singh, P., Karmakar, M. et al. The journal coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A comparative analysis. Scientometrics 126, 5113–5142 (2021). https://doi.org/10.1007/s11192-021-03948-5
 6. Citation Indexing [online]. ou.edu, [cit. 2024-06-05]. Dostupné online.
 7. a b Jílek, J., Clovis, J., 2018: Web of Science core collection – prémiový zdroj relevantních vědeckých informací. ItLib, 2/2018, 26 - 29
 8. a b Elektronické informačné zdroje » Web of Science [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021-10-05, [cit. 2024-06-05]. Dostupné online.
 9. Web of Science - Ústredná knižnica SAV [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2020-07-22, [cit. 2024-06-08]. Dostupné online.
 10. Nispez IV [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, [cit. 2024-06-08]. Dostupné online.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Web of Science na anglickej Wikipédii.