Widget

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Widget, je všeobecné označenie pre ovládací prvok, čiže zariadenie prispôsobené k čo najjednoduchšiemu ovládaniu iného zariadenia, alebo programu. Widgetom je napr. ovládacia páka, tlačidlo, softvérový potenciometer a pod.

V softvérovom zmysle je widget element v grafickom rozhraní (GUI), ktorý obsahuje informáciu, kde sa vyžaduje interaktívna spolupráca s človekom. Je to jednoduchý ovládací bod, ktorý umožňuje ďalšiu manipuláciu s dátami.

Dnes pod pojmom widget rozumieme malé ovládacie prvky vo forme malého interaktívneho reklamného políčka (obvykle pohyblivého, pútavého,...), kliknutím na ktoré sa dostaneme do ďalšieho programu. Tieto grafické prvky sa umiestňujú do iných programov, ako rozširujúce funkcie. Widgetom je napríklad hra, hodiny, malá praktická aplikácia - zobrazovač menín, predpovede počasia, odkaz na novinové správy a pod.

Umiestňovanie widgetov umožňuje prakticky každý operačný systém. Praktické použitie pre užívateľa spočíva vo vytvorení priameho odkazu na zaujímavú internetovú informáciu, ktorá je takto dostupná stlačením jediného tlačidla. Užívateľ si takto môže vytvoriť sadu tlačidiel podľa oblasti svojho záujmu. Ako prvá začala widgety využívať Opera, dnes ich podporujú už všetky prehliadače.

Widgety sa používajú ako nový sofistikovaný spôsob reklamy. Často sa nainštalujú ako súčasť iného softvéru, napr. známy ICQ inštaluje do internetového prehliadača lištu s widgetami.