Wikipédia:Erby/Štandardný žiadací email

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Vážená pani starostka/primátorka ... (meno),
Vážený pán starosta/primátor ... (meno),


obraciam sa na Vás ako jeden z dobrovoľných redaktorov v mene komunity Wikipédie so žiadosťou o súhlas pre použitie symbolov Vašej obce na stránkach bezplatnej, slobodnej internetovej encyklopédie Wikipédia (http://sk.wikipedia.org). Podrobnejšie informácie o Wikipédii nájdete na internetovej stránke http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:O_Wikipédii.


Z dôvodov zlepšenia informatívnej a estetickej hodnoty článkov, ako aj zvýšenia verejnej informovanosti, si do článku http://sk.wikipedia.org/wiki/... (názov článku) prajeme umiestniť symboly Vašeho/Vašej mesta/obce (erb, vlajku, pečať). Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 1b vyžaduje na použitie symbolov povolenie obce, o ktoré Vás touto cestou žiadame.


Váš súhlas (aj s vyobrazením symbolov) nám posielajte formou naskenovaného oficiálneho listu na emailovú adresu:

permissions-skwikimedia.org


Ako predlohu Vám v prílohe emailu posielam vzor kópie úspešného vybavenia obdobnej žiadosti.


Prosím Vás, pošlite mi Vaše vyjadrenie resp. Váš súhlas do lehoty 14 dní.


Ďakujem,

s priateľským pozdravom


http://sk.wikipedia.org/wiki/Redaktor:... (meno redaktora)
redaktor slovenskej Wikipédie


Príloha:

Vzor prílohy