Základná škola (Bratislava, Malokarpatské námestie 1)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Základná škola Malokarpatské námestie 1
ZS. Malokarpatske nam. jpg..jpg

Základné údaje
Rok založenia1977
Zameranieanglický jazyk, prírodovedné predmety
RiaditeľkaMgr. Alena Petáková
Štatistické údaje
Počet učiteľov39
Počet žiakov521
Počet tried24
Kontaktné údaje
AdresaMalokarpatské námestie 1,
841 03, Bratislava
Telefón+421 02/64780640
Oficiálny webskolalamac.stranka.info

Základná škola Malokarpatské námestie 1 sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Lamač a je jedinou základnou školou v Lamači.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Základná škola na Námestí Wilhelma Piecka 1 vznikla roku 1977/1978. Riaditeľom bol pán Ján Vašečka. Školu otváralo len 15 tried v 9-tich ročníkoch. V roku 1979/1980 sa riaditeľkou stáva pani Kvetoslava Slyšková. V školskom roku 1985/1986 je až 38 tried a 1381 žiakov. Ďalší rok sa časť žiakov a učiteľov oddelila do budovy starej školy a vznikla ZŠ Borinská. V roku 1990 došlo k demokratickým voľbám a riaditeľkou sa stáva pani Elena Benická, v roku 1991 sa Námestie Wilhelma Piecka premenovalo na Malokarpatské Námestie a pani Benická bola roku 1996/1997 nahradená pani Máriou Hubekovou. V školskom roku 1995/1996 sa opäť vyučovalo len na ZŠ Malokarpatské Námestie 1, keďže v roku 1995 zanikla ZŠ Borinská z dôvodu poklesu detí. Od roku 2002 je škola v právnej subjektivite. V roku 2002 sa riaditeľkou stáva pani Mgr.Alena Petáková, ktorá je riaditeľkou dodnes.

Krátky vývin počtu tried za posledných desať rokov a počet prvých tried:

 • 2007/2008 – 14 tried, 2 prvé triedy
 • 2008/2009 – 14 tried, 2 prvé triedy
 • 2009/2010 – 16 tried, 3 prvé triedy
 • 2010/2011 – 18 tried, 3 prvé triedy
 • 2011/2012 – 20 tried, 3 prvé triedy
 • 2012/2013 – 21 tried, 3 prvé triedy
 • 2013/2014 – 23 tried, 3 prvé triedy
 • 2014/2015 – 22 tried, 4 prvé triedy
 • 2015/2016 – 21 tried, 3 prvé triedy
 • 2016/2017 – 22 tried, 3 prvé triedy
 • 2017/2018 – 24 tried, 4 prvé triedy

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti má škola 24 tried a 521 žiakov, kde vyučuje 37-členný pedagogický zbor a 8 vychovávateliek a jeden vychovávateľ v deviatich oddeleniach. Škola je špecializovaná na výučbu anglického jazyka.

Projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Škola je zapojená do viacerých projektov, napríklad:

 • Zdravá škola – kedysi škola podporujúca zdravie, zapojená je od roku 2004-ide o zdravý vývin žiakov a zdravú výživu
 • Strom života – je to environmentálny projekt, v ktorom škola získala mnoho ocenení
 • Infovek – projekt zameraní na technickom pripojení k internetu

Interiér školy[upraviť | upraviť zdroj]

Škola má kapacitu 24 tried, tento rok je plne využitá. Každá trieda má data projektor a keramickú tabuľu. Na škole sa nachádzajú dve jazykové laboratória, učebňa informatiky, multimediálna učebňa-vybavená počítačmi, stoličkami a lavicami a data projektorom, informačno-komunikačné centrum, žiacka kuchynka, fyzikálno-chemická učebňa, dve telocvične a učebňa techniky. Okrem toho má škola aj herňu, ktorá slúži ŠKD. Školská jedáleň je moderne vybavená. Okrem toho má škola prenajíma dve triedy aj Základná umelecká škola v odboroch výtvarný a dramatický, a odbor tanečný sa nachádza v malej telocvični v telocvičniach.

Exteriér školy[upraviť | upraviť zdroj]

Základná škola má rozlohou veľký školský dvor, bežeckú dráhu, futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, skateboardovú stenu a lavičky, ktoré môžu slúžiť aj na vyučovanie v prírode. Okrem toho má ešte menší školský dvor, ktorý slúži prvému stupňu na veľké, 20-minútové prestávky v jarnom a letnom období, na malom školskom dvore sú zasadené rôzne bobuľoviny, ktoré môžu slúžiť aj na vyučovanie techniky, medzi telocvičňou a budovou zš, ktorá je spojená spojovacou chodbou sa nachádza žiacka záhrada, kde sú vysadené rôzne rastliny, ktoré zasadili žiaci na hodinách techniky.

Úspechy v olympiádách, projektových a športových súťaží[upraviť | upraviť zdroj]

Škola sa v recitačných súťažiach ako Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko alebo Štúrov Zvolen umiestňuje na dobrých priečkach a zúčastňuje sa aj v krajských kolách.

Dejepisná olympiáda-škola získala v okresnom kole dve prvé miesta a v krajskom druhé miesto.

V okresnom kole Matematickej olympiády škola získala dve prvé miesta.

V projekte týždeň pre vodu škola získala prvé miesto v celonárodnej súťaži.

V športových súťažiach, napríklad ľahšie to ide ľahšie sa škola dostala do celoslovenského kola.

V súťaži história magistra vitae pre školy Bratislavského kraja, získala ZŠ prvé miesto.

Voľnočasová aktivita[upraviť | upraviť zdroj]

Na základnej škole pracuje veľa záujmových krúžkov. Napríklad varenie-pečenie, chemický krúžok, florbalový krúžok alebo krúžok športové hry. Okrem toho, žiakom deviateho ročníka je poskytnuté doučovanie z matematiky a slovenského jazyka.

Výlety, akcie[upraviť | upraviť zdroj]

Škola každoročne poskytuje zájazdy do Anglicka, lyžiarsky výcvik, školské výlety jednotlivých tried (alebo ročníkov).

Externé odkazy a zdroj[upraviť | upraviť zdroj]