Zákon klesajúceho dopytu a rastúcej ponuky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zákon klesajúceho dopytu a rastúcej ponuky je ekonomický zákon, podľa ktorého s rastúcou cenou - za inak nezmenených podmienok - klesá dopytované množstvo a rastie ponúkané množstvo statku, alebo inými slovami, že funkcia dopytu je klesajúca a funkcia ponuky je rastúca.

Čím je cena na trhu vyššia, tým viac výrobcov prichádza na trh a chce svoj tovar predať (čiže rastie ponúkané množstvo). Dopytované množstvo však v tomto prípade klesá, lebo kupujúci nemá záujem kupovať rovnako veľké množstvo tovaru, ak sa cena zvýši. Keď je cena tovaru nízka, klesá aj ponúkané množstvo tovaru, dopytované množstvo stúpa.

Je potrebné rozlišovať medzi pojmami dopytované množstvo (jeho zmena sa na krivke dopytu prejavuje posunom po krivke) a dopyt (jeho zmena sa prejavuje posunom krivky dopytu). Dopytované množstvo závisí od ceny daného statku. Dopyt vyjadruje vzťah medzi cenou statku a dopytovaným množstvom. Analogicky je potrebné rozlišovať medzi pojmami ponúkané množstvo a ponuka.

V ekonomickej teórii sa uvádza viacero prípadov, u ktorých tento zákon zdanlivo neplatí, napr. sa niektoré tovary kupujú len vtedy, ak majú vysokú cenu, pretože inak sa ľudia nazdávajú, že sú bezcenné (spravidla luxusné tovary a pod.). V tomto prípade však nie je dodržaná podmienka "za inak nezmenených podmienok" (ceteris paribus), keďže kupujúci subjektívne hodnotí daný tovar rôzne pri rôznej cene (pri vysokej cene tovar považuje za luxusný, pri nízkej za "obyčajný", ako keby šlo o dva odlišné výrobky).