Preskočiť na obsah

Zákon klesajúcich výnosov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zákon klesajúcich výnosov (z rozsahu) (angl. law of diminishing returns (to scale)), správnejšie Zákon klesajúcej marginálnej produktivity (angl. law of diminishing marginal product(ivity)) je jeden zo základných ekonomických "zákonov" (v skutočnosti je to len bežný predpoklad).

Zvyšovanie jedného inputu[upraviť | upraviť zdroj]

Zákon sa týka vzťahu medzi inputmi (výrobnými faktormi, vstupmi) a outputmi (výstupy, napr. množstvo výroby). Hovorí, že s rastúcim množstvom jedného inputu, ktorý zvyšujem, kým množstvo druhého inputu ostáva nezmenené, rastie output stále pomalšie, čiže dodatočný output (marginálny output) klesá.

Matematická definícia znie (pre jeden output): Funkcia output = f (input1, input2 ...) má zápornú druhú deriváciu podľa daného inputu (napr. inputu2). Graficky to znamená, že graf output - input2 má tvar „ľavej polovice kopca“.

Podstata tohto zákona spočíva v tom, že každý nasledujúci dodatočný vklad (input napr. práca) k stálemu množstvu iného inputu (napr. pôde) prináša klesajúce množstvo dodatočného outputu (resp. klesajúce výnosy) (napr. pridanie pracovníka – nižší výnos na 1 prac.)

Problémy[upraviť | upraviť zdroj]

Tento „zákon“ má niekoľko problémov. Obsahový problém je, že neplatí vždy, hoci veľmi často (napríklad v poľnohospodárstve). Terminologický problém spočíva v tom, že v odbornej mikroekonomickej literatúre sa rozlišujú termíny:

  • výnosy (z rozsahu): opisujú čo sa stane ak sa zvyšujú všetky inputy
  • marginálny produkt (dodatočný/marginálny output / marginálna produktivita): opisuje, čo sa stane, ak sa zvyšuje len jeden input (tak ako sme to definovali hore)

Z toho vyplýva, že horná definícia zákona sa správne nazýva len Zákon klesajúceho marginálneho outputu.

Napokon treba poznamenať, že slovo „výnos“ tu treba chápať všeobecne (ako návratnosť alebo podobne), nie napríklad v tom zmysle ako vo financiách a už vôbec nie ako v účtovníctve.

Zvyšovanie všetkých inputov[upraviť | upraviť zdroj]

Ak sa budeme meniť viac inputov zapojených do výroby, už uvedený „zákon“ neplatí už ani „väčšinou“, pretože môžu (a zvyknú) nastať tri prípady:

  • rast inputov vedie k vyššiemu outputu z nich (tzv. rastúce výnosy z rozsahu)
  • output rastie proporcionálne s mierou zapojenia inputov (tzv. konštantné výnosy z rozsahu)
  • rast outuputu je nižší ako rast zapojenia inputov (tzv. klesajúce výnosy z rozsahu)