Zákon prechodu kvantitatívnych zmien v kvalitatívne

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zákon prechodu kvantitatívnych zmien v kvalitatívne je jeden zo základných zákonov materialistickej dialektiky, podľa ktorého kvantitatívne zmeny v určitej kvalite vedú pri prekročení jej miery k prechodu tejto kvality do inej prostredníctvom skoku.

Kvalita je vnútorná určenosť vecí a javov, organická jednota vlastností, znakov a zvláštností, ktorý daný jav odlišujú od iných. Kvalita je celostný, relatívne stály súhrn znakov, ktoré určujú vlastnosti resp. špecifikujú daný predmet. Neexistujú kvality ale len veci s kvalitami.

Kvalita a vlastnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Vlastnosť je len jedna zo stránok daného predmetu resp. len čiastočná charakteristika. Kvantita je určenosť predmetov a javov, ktoré vyjadrujú počet vlastností, ktoré im prislúchajú. Kvantita a kvalita sú medzi sebou dialekticky späté. Narastaním množstva kvantitatívnych ukazovateľov príde k bodu, keď vec zmení svoju kvalitu. Táto zmena kvality sa môže diať dvomi spôsobmi a to buď evolučne (pozvoľne) alebo revolučne (skokom) - zákon večnej zmeny. Hneď ako vec zmení svoju kvalitu, táto kvalita sa stáva kvantitou v prospech vyššej kvality.

Príklad:

  • zrážková činnosť: rozhorúčená zem - zo zeme sa vyparuje voda - stúpa a akumuluje sa - keď sa v oblaku kondenzuje začne pršať

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.