Záujmový krúžok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Záujmový útvar (iné názvy: záujmový krúžok, krúžok) je skupina žiakov združujúcich sa dobrovoľne pod vedením vedúceho útvaru (obyčajne učiteľ) za účelom pravidelnej záujmovej činnosti v rámci výchovného pôsobenia školy mimo vyučovania resp. v rámci činnosti centra voľného času (to môže mať právnu subjektivitu alebo byť organizačnou zložkou školy).[1]

Školy môžu ponúkať mnoho rôznorodých krúžkov. Napr. na základe výnosu Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave č. 107 450/49-III/1 zo 7. októbra 1949 medzi záujmové krúžky na gymnáziách patrili krúžok literárnorečnícky, krúžok jazyka ruského, krúžok jazyka anglického, krúžok jazyka francúzskeho, krúžok jazyka talianskeho, krúžok jazyka španielskeho, krúžok jazyka poľského, krúžok jazyka srbochorvátskeho, krúžok antickej kultúry, krúžok dejepisu, krúžok zemepisu, krúžok filozofický, krúžok matematický, krúžok deskriptívnej geometrie, krúžok prírodopisu, krúžok chemický, krúžok fyzikálny, krúžky výtvarné, krúžky telovýchovné a branné, krúžok rýchlopisný, krúžok písania strojom, krúžky technické, krúžky náuky o domácnosti a príp. aj iné záujmové krúžky, ktoré do svojho nepovinného vyučovania zaradila konkrétna škola.[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. kroužky zájmové. In: WAHLA, Arnošt. Terminologický a výkladový slovník didaktiky geografie. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta, 1983. 204 s. S. 61.
  2. Slovensko. Ed. Karol Rosenbaum. 1. vyd. Zväzok 4 : Kultúra, časť 2. Bratislava : Obzor, 1980. 951 s. S. 302.