Zahraničný obchod

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zahraničný obchod je časť národného hospodárstva danej krajiny, ktorá zahŕňa obeh tovaru a služieb, prekračujúci hranice a ekonomiku danej krajiny.

Je to jeden zo spôsobov zapojenia národného hospodárstva krajiny do svetového hospodárstva a do medzinárodnej deľby práce v rámci svetovej ekonomiky a globálna ekonomika/globálnej ekonomiky. Je súčasťou národného reprodukčného procesu, pričom má pomerne samostatné postavenie.

Podľa evidencie a ekonomickej štatistiky SR do odvetvia zahraničného obchodu patrí činnosť všetkých podnikateľských subjektov, právnických a fyzických osôb, uskutočňujúcich vývoz (export) a dovoz (import) formou obchodného tovaru.

Štatistika zahraničného obchodu vo všeobecnosti zahŕňa pohyb tovarov medzi Slovenskom a zvyškom sveta.

Celkový dovoz (import) zahŕňa tovary, vstupujúce do ekonomiky Slovenska a určené na domácu spotrebu a spracovanie s následným spätným vývozom (exportom). V celkovom vývoze sú zahrnuté tovary trvalo opúšťajúce územie Slovenska alebo tovary opúšťajúce územie Slovenska s cieľom spracovať a následne doviezť späť.

Od vstupu Slovenska do Európskej únie, t. j. od 1. 5. 2004, sa štatistika zahraničného obchodu skladá zo systémov EXTRASTAT a INTRASTAT. EXTRASTAT systém poskytuje informácie o výmene tovarov s nečlenskými štátmi EÚ na základe dokumentov predpísaných pre colné konanie INTRASTAT systém obsahuje informácie o obchode s tovarom s členskými krajinami EÚ ako partnerskými krajinami, získané štatistickým zisťovaním.

Zahraničný obchod je súčasťou medzinárodného obchodu v globálnej ekonomike.

Základné funkcie zahraničného obchodu[upraviť | upraviť zdroj]

Transformačná funkcia – zahraničný obchod vplýva na stav ekonomickej rovnováhy národnej ekonomiky. Podstatou je transformácia štruktúry domácej produkcie na štruktúru žiadúcu v oblasti použitia na výrobnú i osobnú spotrebu.

Rastová funkcia – napĺňa hľadisko "ekonómie času", kde výsledkom úspora práce pri zapojení do medzinárodnej deľby práce. Export zároveň výrazne ovplyvňuje domácu produkciu (rast či jej pokles) a jej špecializáciu.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]