Združenie európskych leteckých spoločností

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Združenie európskych leteckých spoločností (skr. AEA) zahŕňa spolu 31 leteckých spoločností a je známe ako asociácia európskych leteckých spoločností už viac ako 50 rokov. Poznáme ju ako nezisková organizácia, ktorá bojuje za práva a záujmy leteckých spoločností a aktívne spolupracuje s inštitúciami Európskej Únie a snaží sa o sústavný rast európskeho leteckého priemyslu v globálnom kontexte. V tejto role je Združenie Európskych Leteckých Spoločností v očiach európskych regulačných úradov vnímaná ako dôveryhodná organizácia, ktorá napomáha ich prácu v rozhodovacích procesoch...


História[upraviť | upraviť zdroj]

História Združenia európskych leteckých spoločností sa začala písať v roku 1952, keď prezidenti Air France, KLM, Sabeny a Swissairu sformovali výskumnú skupinu Air Research Bureau (Úrad pre vzdušný výskum), ktorá sa onedlho rozrástla o ďalších členov : BEA (predchodca British Airways) a SAS. Vo februári 1954 vzniklo nové sídlo Air Research Bureau v Brusseli a následne zmenilo svoj názov na European Airlines Research Bureau (Výskumný úrad európskych aerolínií) a v roku 1973 sa názov zmenil na AEA (Asociation of European Airlines). V 80-tych rokoch minulého storočia Združenie Európskych Leteckých Spoločností získalo štatút fiškálneho a bezpečnostného poradcu Európskeho Spoločenstva a v roku 1994 získalo štatút poradcu dodávateľských funkcií. V roku 2002 sa prezidenti AEA dohodli, že sa Združenie Európskych Leteckých Spoločností stane organizáciou pre lobbying leteckých spoločností. Na dosiahnutie tohto cieľa sa museli prijať závažné opatrenia. Rada Prezidentov prijala záštitu nad monitoringom činnosti organizácie, kvôli prijatiu opatrení... Onedlho prezidenti AEA zmenili kritériá na vstup a výstup zo Zdržuženia, ktoré sa ďalej sprísnili v máji v roku 2003.

Štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Prezidenti členských leteckých spoločností Združenia Európskych Leteckých Spoločností sa stretávajú dvakrát ročne, aby prediskutovali stav priemyslu, výhody a výzvy adresované AEA. Združenie Európskych Leteckých Spoločností vedie Predseda, ktorý je volený Radou Prezidentov členských leteckých spoločností raz ročne. Sekretariát Združenia Európskych Leteckých Spoločností, vedený Hlavným Tajomníkom Ulrichom Shute- Strathausom, je v Brusseli a má dvadsaťdva členov. Je to vysoko flexibilný multi-kulturálny team. Každý z členov teamu má svoju oblasť, ktorú spravuje, ale zároveň musí plniť výzvy, ktoré sa týkajú celého leteckého priemyslu.

2007 Rada Prezidentov

Fernando Conte, Iberia – Predseda Jean-Cyril Spinetta, Air France William Walsh, British Airways Ivan Misetic, Croatia Airlines Jukka Hienonen, Finnair Peter Hartman, KLM Wolfgang Mayrhuber, Lufthansa Mats Jansson, SAS Fernando Pinto, TAP Portugal Steve Ridgway, Virgin Atlantic Airways

Sekretariát AEA

Ulrich Schulte-Strathaus – Generálny Tajomník Nathalie Mulleners –  Personálna asistentka Generálneho Tajomníka Politický Komunikačný Team

Fabio Gamba – Námestník Generálneho Tajomníka Le Thi Mai – Generálny manažér pre životné prostredie Françoise Humbert – Generálny komunikačný manažér Vincent De Vroey – Generálny manažér pre techniku a operácie Athar Husain Khan – Generálny manažér pre infraštruktúru Marie-Caroline Laurent – Manažérka pre cargo a bezpečnosť David Henderson – Manažér pre informácie Araceli Cal Garcia-Noblejas – Manažér pre techniku a operácie Lena Hamann – Manažérka pre politiku a komunikáciu Ann Flynn – Staršia asistentka pre manažment Yvonne Hopkins – Asistentka manažmentu pre výskum trhu Sue Lockey – Generálna manažérka pre výskum trhu Dario Spila, Manažér pre výskum a analýzu Stefan Bruehlmann – Manažér pre stratégiu a štatistiku IT Teamu Mario De Smedt – IT Manažér Anne-Marie Weirauch – Manažérka pre informačnú základňu Didier Poriau – Manažér pre publikáciu

Finančný Team

Seya Immonen – Generálny manažér pre financie Jozef Swalus – Špecialista pre tlač a dopravu

Úloha[upraviť | upraviť zdroj]

V záujme plnenia svojich záväzkov musí Združenie Európskych Leteckých Spoločností plniť hlavne tieto tri úlohy :

informovať členské letecké spoločnosti o dôležitom politickom vývoji v rámci Európskej Únie

koordinovať komunikáciu a lobbying členských leteckých spoločností

vykonávať prieskumy trhu a o výsledkoch informovať členské letecké spoločnosti


V rámci Európy vznikol jednotný trh, pre ktorý musia byť dané jednoznačné podmienky. Súťaženie v rámci jednotného trhu je monitorované s Európskou Komisiou, ktorá má za úlohu tvrdo postihovať nečestné praktiky, ktoré sa aj v súčasnosti používajú v dodávateľských súťažiach. Práve kvôli prevencii pred obvineniami zo strany konkurencie Združenie Európskych Leteckých Spoločností (AEA) publikovalo dokument Sprievodca Súťažným Právom, ktorým sa AEA zaväzuje, že ani Sekretariát, ani členovia Združenia Európskych Leteckých Spoločností v dodávateľských súťažiach nepoužívajú nečestné praktiky a postupujú v súlade so Sprievodcom Súťažného Práva a v súlade s ostatnými právnymi predpismi, ktoré platia pre dodávateľské súťaže.

Štatistické údaje AEA[upraviť | upraviť zdroj]

Letecká doprava tvorí 8 percent z celoeurópskej HDP (Hrubej Domácej Produkcie), čo predstavuje nezanedbateľné číslo. Spolu 31 európskych leteckých dopravcov zoskupených pod Združením Európskych Leteckých Spoločností (AEA) prepraví každoročne 320 miliónov cestujúcich a 6 miliónov ton carga. K dispozícii má 2400 lietadiel, s ktorými sa môžete dopraviť do 620 destinácií v 160 krajinách. Denne uskutočnia 10720 letov, čo umožňuje vytvorenie 378 000 pracovných príležitostí a ročný obrat vyše 75 miliárd Eur...

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]