Zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

C81 - C96: ZHUBNÉ NÁDORY LYMFATICKÉHO, KRVOTVORNÉHO A PRÍBUZNÉHO TKANIVA patria do II.kapitoly MKCH-10 - Nádory (MKCH-10, C00 - D48).

Zahŕňa:

 • morfologické kódy M959 - M994 s kódom správania /3

Nezahŕňa:

 • sekundárny a bližšie neurčený nádor lymfatických uzlín (C77.-)

C81 - Hodgkinova choroba

Zahŕňa morfologické kódy M965 - M966 s kódom správania /3.

C81.0 - Lymfocytárna predominancia

Lymfocytárno-histiocytárna predominancia

C81.1 - Nodulárna skleróza
C81.2 - Zmiešaná bunkovosť
C81.3 - Lymfocytárna deplécia
C81.7 - Iné varianty Hodgkinovej choroby
C81.9 - Nešpecifikovaná Hodgkinova choroba

C82 - Folikulárny (nodulárny) non-Hodgkinov lymfóm

Zahŕňa:

 • folikulárny non-Hodgkinov lymfóm s difúznymi oblasťami alebo bez nich
 • morfologický kód M969 s kódom správania /3

C82.0 - Folikulárny non-Hodgkinov lymfóm z malých lalokových (cleaved) buniek
C82.1 - Folikulárny non-Hodgkinov lymfóm zmiešaný z malých lalokovitých a veľkých buniek
C82.2 - Folikulárny non-Hodgkinov lymfóm z veľkých buniek
C82.7 - Iné typy folikulárneho non-Hodgkinovho lymfómu
C82.9 - Nešpecifikovaný folikulárny non-Hodgkinov lymfóm

Nodulárny non-Hodgkinov lymfóm NS

C83 - Difúzny non-Hodgkinov lymfóm

Zahŕňa morfologické kódy M9593, M9595, M967 - M968 s kódom správania /3.

C83.0 - Difúzny malobunkový non-Hodgkinov lymfóm
C83.1 - Difúzny non-Hodgkinov lymfóm z malých lalokovitých buniek
C83.2 - Difúzny non-Hodgkinov lymfóm zmiešaný z malých a veľkých buniek
C83.3 - Difúzny veľkobunkový non-Hodgkinov lymfóm

Retikulosarkóm

C83.4 - Difúzny imunoblastický non-Hodgkinov lymfóm
C83.5 - Difúzny lymfoblastický non-Hodgkinov lymfóm
C83.6 - Difúzny nediferencovaný non-Hodgkinov lymfóm
C83.7 - Burkittov nádor
C83.8 - Iné typy difúzneho non-Hodgkinovho lymfómu
C83.9 - Nešpecifikovaný difúzny non-Hodgkinov lymfóm

C84 - Periférne a kožné T-bunkové lymfómy

Zahŕňa morfologický kód M970 s kódom správania /3.

C84.0 - Mycosis fungoides
C84.1 - Sézaryho choroba
C84.2 - T-zónový lymfóm
C84.3 - Lymfoepiteloidný lymfóm

Lennerov lymfóm

C84.4 - Periférny T-bunkový lymfóm
C84.5 - Iné a nešpecifikované T-bunkové lymfómy

Poznámka: Ak sa T-bunková línia alebo jej postihnutie uvádza v spojitosti s lymfómom určitého typu, kóduje sa podľa bližšie určujúceho opisu.

C85 - Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu

Zahŕňa morfologické kódy M9590 - M9592, M9594, M971 s kódom správania /3.

C85.0 - Lymfosarkóm
C85.1 - Nešpecifikovaný B-bunkový lymfóm

Poznámka: Ak sa B-bunková línia alebo jej postihnutie uvádza v spojitosti s lymfómom určitého typu, kóduje sa podľa bližšie určujúceho opisu.

C85.7 - Iné špecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu

Malígna
retikuloendotelióza
retikulóza
mikroglióm

C85.9 - Nešpecifikovaný typ non-Hodgkinovho lymfómu

Lymfóm NS
Zhubný lymfóm NS
Non-Hodgkinov lymfóm NS

C88 - Zhubné imunoproliferačné choroby

Zahŕňa morfologický kód M976 s kódom správania /3.

C88.0 - Waldenströmova makroglobulinémia
C88.1 - Choroba alfa ťažkých reťazcov
C88.2 - Choroba gama ťažkých reťazcov

Franklinova choroba

C88.3 - Imunoproliferačná choroba tenkého čreva

Mediteránny lymfóm

C88.7 - Iné zhubné imunoproliferačné choroby
C88.9 - Nešpecifikovaná zhubná imunoproliferačná choroba

Imunoproliferačná choroba NS

C90 - Mnohonásobný myelóm (PLAZMOCYTÓM) a zhubné nádory z plazmatických buniek

Zahŕňa morfologické kódy M973, M9830 s kódom správania /3.

C90.0 - Mnohonásobný myelóm

Kahlerova choroba
Myelomatóza
Nezahŕňa solitárny myelóm (C90.2).

C90.1 - Plazmocytárna leukémia
C90.2 - Extramedulárny plazmocytóm

Zhubný nádor z plazmocytov NS
Plazmocytóm NS
Solitárny myelóm

C91 - Lymfatická leukémia

Zahŕňa morfologické kódy M982, M9940 - M9941 s kódom správania /3.

C91.0 - Akútna lymfoblastová leukémia

Nezahŕňa akútne vzplanutie zdĺhavej lymfatickej leukémie (C91.1).

C91.1 - Chronická lymfatická leukémia
C91.2 - Subakútna lymfatická leukémia
C91.3 - Prolymfocytová leukémia
C91.4 - Vlasatobunková (hairy cell) leukémia

Leukemická retikuloendotelióza

C91.5 - T-bunková leukémia dospelého veku
C91.7 - Iná lymfatická leukémia
C91.9 - Nešpecifikovaná lymfatická leukémia

C92 - Myeloická leukémia

Zahŕňa:

 • leukémiu
  • granulocytovú
  • myelogénnu
 • morfologické kódy M986 - M988, M9930 s kódom správania /3

C92.0 - Akútna myeloická leukémia

Nezahŕňa akútne vzplanutie zdĺhavej myeloickej leukémie (C92.1).

C92.1 - Chronická myeloická leukémia
C92.2 - Subakútna myeloická leukémia
C92.3 - Myeloický sarkóm

Chloróm
Granulocytový sarkóm

C92.4 - Akútna promyelocytová leukémia
C92.5 - Akútna myelomonocytová leukémia
C92.7 - Iná myeloická leukémia
C92.9 - Nešpecifikovaná myeloická leukémia

C93 - Monocytová leukémia

Zahŕňa:

 • monocytoidnú leukémiu
 • morfologický kód M989 s kódom správania /3

C93.0 - Akútna monocytová leukémia

Nezahŕňa akútne vzplanutie zdĺhavej monocytovej leukémie (C93.1).

C93.1 - Chronická monocytová leukémia
C93.2 - Subakútna monocytová leukémia
C93.7 - Iná monocytová leukémia
C93.9 - Nešpecifikovaná monocytová leukémia

C94 - Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek

Zahŕňa morfologické kódy M984, M9850, M9900, M9910, M9931 - M9932 s kódom správania /3.
Nezahŕňa leukemickú retikuloendoteliózu (C91.4) a plazmovú leukémiu (C90.1).

C94.0 - Akútna erytrémia a erytroleukémia

Akútna erytremická myelóza
Di Guglielmova choroba

C94.1 - Chronická erytrémia

Heilmeyerova-Schönerova choroba

C94.2 - Akútna megakaryoblastová leukémia

Leukémia
megakaryoblastová (akútna)
megakaryocytová (akútna)

C94.3 - Mastocytová leukémia
C94.4 - Akútna panmyelóza
C94.5 - Akútna myelofibróza
C94.7 - Iné špecifikované leukémie

Lymfosarkomatózna leukémia (z lymfosarkómových buniek)

C95 - Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu

Zahŕňa morfologický kód M980 s kódom správania /3.

C95.0 - Akútna leukémia nešpecifikovaného bunkového typu

Leukémia z blastových buniek
Leukémia z kmeňových buniek
Nezahŕňa akútnu exacerbáciu nešpecifikovanej chronickej leukémie (C95.1).

C95.1 - Chronická leukémia nešpecifikovaného bunkového typu
C95.2 - Subakútna leukémia nešpecifikovaného bunkového typu
C95.7 - Iná leukémia nešpecifikovaného bunkového typu
C95.9 - Nešpecifikovaná leukémia

C96 - Iné a nešpecifikované zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva

Zahŕňa morfologické kódy M972, M974 s kódom správania /3.

C96.0 - Lettererova-Siweho choroba

Nelipidová
retikuloendotelióza
retikulóza

C96.1 - Zhubná histiocytóza

Histiocytová medulárna retikulóza

C96.2 - Zhubný mastocytový nádor

Zhubný(á)
mastocytóm
mastocytóza
Mastocytový sarkóm
Nezahŕňa mastocytovú leukémiu (C94.3) a mastocytózu (kožnú) (Q82.2).

C96.3 - Pravý histiocytový lymfóm
C96.7 - Iné špecifikované zhubné nádory lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva
C96.9 - Nešpecifikované zhubné nádory lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva

Zdroj[upraviť | upraviť kód]