Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí CNS (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

C69 - C72: HUBNÉ NÁDORY OKA, MOZGU A INÝCH ČASTÍ CNS patria do II.kapitoly MKCH-10 - Nádory (MKCH-10, C00 - D48).


C69 - Zhubný nádor oka a očných adnexov

Nezahŕňa:

  • spojivové tkanivo mihalnice (C49.0)
  • mihalnicu (kožu) (C43.1, C44.1)
  • zrakový nerv (C72.3)

C69.0 - Spojovka
C69.1 - Rohovka
C69.2 - Sietnica
C69.3 - Cievovka
C69.4 - Vráskovec - corpus ciliare

Očná guľa

C69.5 - Slzná žľaza a nosovoslzný kanál

Slzník - saccus lacrimalis
Nosovoslzný kanál - ductus nasolacrimalis

C69.6 - Očnica

Spojivové tkanivo očnice
Svaly gule - musculi bulbi
Periférne nervy očnice
Retrobulbárne tkanivo
Retrookulárne tkanivo
Nezahŕňa kosť očnice (C41.0).

C69.8 - Presahujúca lézia oka a adnexov
C69.9 - Oko bez špecifikácie


C70 - Zhubný nádor mozgových plien (meningov)

C70.0 - Mozgové pleny
C70.1 - Miechové pleny
C70.9 - Nešpecifikované pleny


C71 - Zhubný nádor mozgu

Nezahŕňa hlavové nervy (V72.2 - .5) a retrobulbárne tkanivo (C69.9).

C71.0 - Mozog okrem lalokov a komôr

Corpus callosum
Nadšiatrový (supratentoriálny) NS

C71.1 - Čelový lalok
C71.2 - Spánkový lalok
C71.3 - Temenný lalok
C71.4 - Záhlavový lalok
C71.5 - Mozgová komora

Nezahŕňa štvrtú komoru (C71.7).

C71.6 - Mozoček
C71.7 - Mozgový kmeň

Štvrtá komora
Podšiatrový (infratentoriálny) NS

C71.8 - Presahujúca lézia mozgu
C71.9 - Mozog bez špecifikácie


C72 - Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a iných častí CNS

Nezahŕňa pleny (C70.-) a periférne nervy a autonómny nervový systém (C47.-).

C72.0 - Miecha
C72.1 - Cauda equina - konský chvost
C72.2 - Čuchový nerv

Čuchová guľa - bulbus olfactorius

C72.3 - Zrakový nerv
C72.4 - Sluchový nerv
C72.5 - Iné a nešpecifikované hlavové nervy

Hlavový nerv NS

C72.8 - Presahujúce lézie CNS

Zhubný nádor mozgu a iných častí CNS, ktorého miesto vzniku nemožno zatriediť pod žiadnu z položiek C70 - C72.5.


C72.9 - CNS bez špecifikácie

Nervový systém NS

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]