Zmluvné poistenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zmluvné poistenie je poistenie, ktoré vzniká uzavretím poistnej zmluvy. Jeho opakom je zákonné poistenie. Zmluvné poistenie môže byť povinné (povinné zmluvné poistenie) alebo dobrovoľné (dobrovoľné zmluvné poistenie). Zmluvné poistenie zaniká výpoveďou poistenia alebo nezaplatením poistného alebo odstúpením od zmluvy (podrobnosti o zániku poistenia pozri v § 800 a nasl. Občianskeho zákonníka). [1][2]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. poistenie zmluvné. In: OVEČKOVÁ, Oľga. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava : Iura edition, 1994. 366 s. ISBN 80-88715-11-3. S. 199.
  2. § 788-804 Občianskeho zákonníka (zák. č 40/1964 Zb.)