Zväz vojakov Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zväz vojakov Slovenskej republiky
ERB ZVAZU VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2015.png

Základné údaje
Právna formaobčianske združenie
SídloHviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín
Ďalšie odkazy
Webzvazvojakov.sk

Zväz vojakov Slovenskej republiky v skratke ZV SR je občianskym združením s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám, ktoré vzniklo roku 1993 ako výsledok záverov konferencie Zväzu vojakov z povolania ČSFR konanej v dňoch 11. – 12. októbra 1992 vo Vyškove, kde bolo schválené rozdelenie Zväzu vojakov z povolania ČSFR na dve nástupnícke organizácie – Zväz vojakov z povolania Armády ČR a Zväz vojakov z povolania Armády SR. [1] Združuje profesionálnych vojakov, poberateľov výsluhového zabezpečenia, vojnových a vojenských veteránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe a občanov SR, ktorí súhlasia s cieľmi a činnosťou ZV SR, jeho programovým zameraním a stanovami. V zahraničí ZV SR pôsobí v rámci svojho členstva v organizácii európskych vojenských zväzov EUROMIL (European Organisation of Military Associations). Sídlom ZV SR je Trenčín. V roku 2018 mal zväz 2 400 členov.

Hlavné ciele činnosti ZV SR[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Ochrana sociálnych práv profesionálnych vojakov, vojnových a vojenských veteránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe a poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia.
 2. Spolupráca s MO SR, MV SR, Vojenskou kanceláriou prezidenta SR, Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, Národnou radou SR, pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem.
 3. Pomoc profesionálnym vojakom, vojnovým a vojenským veteránom, vojakom vo výslužbe, vojakom v zálohe a poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia a pozostalým rodinným príslušníkom v oblasti sociálneho zabezpečenia.
 4. Súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy a občianskymi združeniami pri udržiavaní a zachovaní vojenských tradícií a vojenskej histórie.
 5. Spolupráca s medzinárodnými združeniami a partnerskými organizáciami s rovnakým alebo blízkym programovým zameraním.

Členstvo ZV SR[upraviť | upraviť zdroj]

Členom Zväzu sa môže stať profesionálny vojak, poberateľ výsluhového dôchodku zo sociálneho zabezpečenia vojakov, vojnový veterán, zamestnanec vojenskej správy a občan SR, ktorý súhlasí s cieľmi a činnosťou Zväzu a chce sa podieľať na ich realizácii. Členom Zväzu sa nemôže stať osoba, ktorá je súčasne členom organizácie, ktorej činnosť je namierená proti Zväzu, jeho cieľom alebo proti ozbrojeným silám SR.[2]

Zástava ZV SR[upraviť | upraviť zdroj]

Zástava Zväzu vojakov SR má podobu purpurového obdĺžnika, na ktorého lícnej strane je štátny znak Slovenskej republiky, bielo olemovaný. Štátny znak tvorí dvojitý biely kríž na červenom ranogotickom štíte, ktorý je vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. V rohoch zástavy sú zlatisté trojlistové lipové ratolesti. Po obvode zástavy je text OBČIANSKE ZDRUŽENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ČESŤ A SLÁVA. Na rubovej strane zástavy v strede je umiestnený znak Zväzu vojakov Slovenskej republiky. V zelenom neskorogotickom štíte so žltou bordúrou je z lipových ratolestí vyrastajúca bordúra dvojitého kríža na trojvrší, prevýšená dvoma skríženými dôstojníckymi mečmi, všetko žlté. V rohoch zástavy sú zlatisté trojlistové lipové ratolesti. Na vrchnom okraji zástavy je text ZVӒZ VOJAKOV na dolnom SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Zástava je olemovaná žltým lemom so strapcami a upevnená na žrdi.

Ocenenia a vyznamenania udeľované ZV SR[upraviť | upraviť zdroj]

Za zásluhy a významnú činnosť svojich členov a to najmä pri príležitosti ich životných jubileí ale aj za ich dlhoročnú obetavú a mimoriadne záslužnú prácu v ZV SR, môže Zväzová rada ZV SR udeliť nasledujúce ocenenia a vyznamenania:

 • ďakovný list alebo diplom
 • pamätný list
 • čestné uznanie
 • vyznamenanie Zväzu vojakov Slovenskej republiky

Každý druh ocenenia alebo vyznamenania možno udeliť členom zväzu, orgánom OS SR a profesionálnym vojakom, orgánom štátnej správy a samosprávy a ich členom, domácim a zahraničným partnerským organizáciám a ich členom, iným fyzickým a právnickým osobám, ktoré aktívne spolupracujú so zväzom a jeho orgánmi.[3]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/zvaz-vojakov-slovenskej-republiky-oslavil-stvrtstorocnicu.-v-posadkovom-klube-v-trencine-sa-odovzdavali-ocenenia.html?page_id=524075
 2. Stanovy Zväzu vojakov Slovenskej republiky 1993, s. 3 - 5
 3. Smernica Zväzu vojakov Slovenskej republiky o udeľovaní ocenení a vyznamenaní, vydala Ústredná rada Zväzu vojakov Slovenskej republiky, Trenčín október 2011, s. 2 - 3

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • Stanovy Zväzu vojakov SR
 • Smernica Zväzu vojakov SR o udeľovaní ocenení a vyznamenaní (schválené ZR ZV SR 30. novembra 2016 v Ružomberku)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]