Zväz vojakov Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zväz vojakov Slovenskej republiky
[[Súbor:
Erb Zäzu vojakov SR bol schválený Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a je zapísaný v registri pod signatúrov HR-W-317/2016.
|200px|center]]
Základné údaje
Právna formaobčianske združenie
SídloHviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín
Ďalšie odkazy
Webwww.zvazvojakov.sk

Zväz vojakov Slovenskej republiky v skratke ZVSR je občianskym združením s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám. Združuje profesionálnych vojakov, poberateľov výsluhových dôchodkov, vojnových veteránov, občanov a zamestnancov rezortu obrany, ktorí súhlasia s činnosťou zväzu a zúčastňujú sa na tejto činnosti. V zahraničí Zväz pôsobí v rámci svojho členstva v organizácii európskych vojenských zväzov EUROMIL (European Organisation of Military Associations). Členovia Zväzu môžu vyvíjať činnosť aj pri svojom služobnom zaradení mimo územia Slovenska, pokiaľ to neodporuje zákonom štátu, na území ktorého vykonávajú službu. Sídlom Zväzu je Trenčín.

Ciele a úlohy Zväzu[upraviť | upraviť kód]

Rubová strana Zástavy Zväzu vojakov Slovenskej republiky.

Základnou úlohou Zväzu je usilovať sa o humanizáciu výkonu vojenskej služby a presadzovať všeobecné, sociálne, pracovné, profesijné, ekonomické, kultúrne a bytové záujmy svojich členov, ich rodinných príslušníkov a pozostalých po profesionálnych vojakoch, a to v rámci Ozbrojených síl SR, ako aj vo vzťahu k štátnym orgánom, ďalším orgánom verejnej správy a samosprávy a vo vzťahu k iným občianskym združeniam pri zachovaní si politickej nezávislosti a nestrannosti. Zväz svoju úlohu realizuje pri rokovaniach s Ministerstvom obrany SR, predstaviteľmi organizačných stupňov Ozbrojených síl SR a pri rokovaniach s predstaviteľmi ďalších orgánov a organizácií pri plnom rešpektovaní všeobecne záväzných právnych predpisov. Do rokovaní s orgánmi a združeniami Zväz vstupuje z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu týchto orgánov a združení. Zväz predkladá podnety, stanoviská, návrhy a odporúčania najmä v oblasti sociálneho, materiálneho, personálneho, kultúrneho, zdravotníckeho a iného zabezpečenia svojich členov, ich rodín a pozostalých po nich. Zväz spolupracuje s občianskymi združeniami príslušníkov ozbrojených síl štátov NATO i iných štátov a inými občianskymi združeniami s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám SR. Zväz organizuje informatívnu poradenskú činnosť pre svojich členov.

Prvý znak Zväzu vojakov SR, bol používaný od jeho vzniku do 31.12. 2002

Členstvo Zväzu[upraviť | upraviť kód]

Členom Zväzu sa môže stať profesionálny vojak, poberateľ výsluhového dôchodku zo sociálneho zabezpečenia vojakov, vojnový veterán, občan a zamestnanec vojenskej správy, ktorý súhlasí s cieľmi a činnosťou Zväzu a chce sa podieľať na ich realizácii. Členom Zväzu sa nemôže stať osoba, ktorá je súčasne členom organizácie, ktorej činnosť je namierená proti Zväzu, jeho cieľom alebo proti ozbrojeným silám SR. [1]

Zástava zväzu[upraviť | upraviť kód]

Zástava Zväzu vojakov SR má podobu purpurového obdĺžnika, na ktorého lícnej strane je štátny znak Slovenskej republiky, bielo olemovaný. Štátny znak tvorí dvojitý biely kríž na červenom ranogotickom štíte, ktorý je vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. V rohoch zástavy sú zlatisté trojlistové lipové ratolesti. Po obvode zástavy je text OBČIANSKE ZDRUŽENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ČESŤ A SLÁVA. Na rubovej strane zástavy v strede je umiestnený znak Zväzu vojakov Slovenskej republiky. V zelenom neskorogotickom štíte so žltou bordúrou je z lipových ratolestí vyrastajúca bordúra dvojitého kríža na trojvrší, prevýšená dvoma skríženými dôstojníckymi mečmi, všetko žlté. V rohoch zástavy sú zlatisté trojlistové lipové ratolesti. Na vrchnom okraji zástavy je text ZVӒZ VOJAKOV na dolnom SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Zástava je olemovaná žltým lemom so strapcami a upevnená na žrdi.“

Ocenenia a vyznamenania udeľované Zväzom[upraviť | upraviť kód]

Medaila ZVSR – „Hviezda ZVSR“

Za zásluhy a významnú činnosť svojich členov a to najmä pri príležitosti ich životných jubileí ale aj za ich dlhoročnú obetavú a mimoriadne záslužnú prácu v ZVSR, môže Ústredná rada ZVSR udeliť nasledujúce ocenenia:

Tituly[upraviť | upraviť kód]

  • Čestný prezident
  • Čestný predseda
  • Čestný člen
  • Zaslúžilý funkcionár
  • Čestné uznanie ZVSR
  • Pamätný list

Okrem uvedených ocenení môže Ústredná rada ZVSR udeliť aj medaily a plakety: Medaila ZVSR – „Hviezda ZVSR“ a Plaketa ZVSR. Každý druh ocenenia alebo vyznamenania možno udeliť nielen osobe, ale aj orgánom štátnej správy a samosprávy, organizáciám a inštitúciám ako aj zahraničným organizáciám vojenských zväzov. [2]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. Stanovy Zväzu vojakov Slovenskej republiky 1993, s. 3 - 5
  2. Smernica Zväzu vojakov Slovenskej republiky o udeľovaní ocenení a vyznamenaní, vydala Ústredná rada Zväzu vojakov Slovenskej republiky, Trenčín október 2011, s. 2 - 3

Zdroj[upraviť | upraviť kód]

  • Stanovy Zväzu

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

Iné projekty[upraviť | upraviť kód]