Rašelinisko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Disambig.svg O chránenom území pozri Prírodná rezervácia Rašelinisko
Vegetácia rašeliniska

Rašelinisko je:

Ukážky definícií[upraviť | upraviť zdroj]

 • Rašelinisko je mokraď pokrytá vegetáciou, ktorá je rašelinotvorná.[7]
 • Rašeliniská sú ekosystémy, ktoré vznikajú na stanovištiach trvalo zamokrených zrážkovou, povrchovou alebo podzemnou vodou. Tieto stanovištia zarastajú vegetáciou hydrofilných a hygrofilných (rašeliniskových) druhov rastlín. V podmienkach obmedzeného prístupu kyslíka sa tu hromadia odumreté organické zvyšky v rôznom stupni rozkladu, čím vzniká rašelina...[8]
 • Rašelinisko je mokraď produkujúca pri rašelinotvorbe organogénne sedimenty (rašeliny, humolity); prípadne aj odumreté ložisko rašeliny.[9]
 • Rašeliniská sú ložiská organogénneho sedimentu, ktorý vznikol z odumretej rastlinnej hmoty pod vodou pri nedostatku atmosférického kyslíka vo vlhkom podnebí a pri nižšej teplote vzduchu [10]
 • Rašeliniská sú prírodné útvary hydrofilných a hygrofilných raslín, ktorými zarastajú prirodzené vodné nádrže trvale podmáčané vodou....Rašelinisko je miesto s výskytom rašeliny, ktorého mocnosť je väčšia ako 40 cm.[2]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Rašelinisko je druh ekosystému na trvalo zamokrených stanovištiach, v ktorom sa v podmienkach obmedzeného prístupu kyslíka hromadia odumreté organické zvyšky v rôznom stupni rozkladu, čím vzniká rašelina. Pre rašeliniská je charakteristický výskyt machov rašeliníkov (rad Sphagnales).

Špecifické stanovištné podmienky jednotlivých typov rašelinísk umožňujú existenciu jedinečných a vzácnych spoločenstiev rastlín a živočíchov. Začali vznikať koncom poslednej doby ľadovej zhruba 12000 až 8300 rokov pred Kr. Na území Slovenska často ide o reliktné a ohrozené spoločenstvá.

Rašeliniská sú ohrozené ťažbou rašeliny, eutrofizáciou, odberom podzemnej vody, odvodnením a následným rozoraním a zmenou na poľnohospodársku pôdu, ako aj sukcesiou lesa či krovín. Mnohé rašeliniská sú preto chránené zákonom (v súčasnosti na Slovensku je to 115 maloplošných území).

Druhy[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Viceníková 2000 a podľa Hájek – Rybníček 2000[11][upraviť | upraviť zdroj]

Podľa výživy:

Podľa výšky obsahu živín:

Podľa vzniku:

Podľa vzťahu k hydrologickým pomerom:

Podľa Enc. Slovenska[2][upraviť | upraviť zdroj]

Podľa obsahu minerálnych živín a typu rastlinného krytu:

Poznámka: Ale v hesle "slatiniská" sa píše, že slatinisko je len "typ eutrofného rašeliniska"

Podľa vzniku:

Podľa vzťahu k hydrologickým pomerom: rovnako ako Viceníková 2000 (pozri vyššie)

Podľa Pyramídy [12][upraviť | upraviť zdroj]

Poznámka: Rašelinisko tu je definovaná ako ložisko rašeliny.

Delenie 1 (len pre územie Slovenska a Česka):

Delenie 2:

Podľa Sjörs (1950) [4][upraviť | upraviť zdroj]

Poznámka: Delenie je určené pre Škandináviu.

Du Rietz (1954) [13][upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Pjavčenko et al. (1978) [4][upraviť | upraviť zdroj]

Poznámka: Delenie je určené pre ZSSR.

Podľa Succow (1974/1981)[14][upraviť | upraviť zdroj]

Succow 1974:

Succow 1981:

Poznámka: Delenie je určené pre NDR.

Podľa Ellenberg (1996)[4][upraviť | upraviť zdroj]

Poznámka: Delenie je určené pre strednú Európu.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. 1 Viceníková, A.: Ekologická charakteristika a klasifikácia vrchovísk, 2000 in: Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska, 2000
  2 Hájek, M. – Rybníček, K.: Malý výkladový slovník rašelinářský in: Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska, 2000
 2. a b c rašeliniská in: Encyklopédia Slovenska
 3. rašelina a rašeliniská in: Pyramída - encyklopedický časopis moderného človeka, č. 154, 1983
 4. a b c d e f citované v Succow-Joosten, str. 230
 5. citované v Succow-Joosten, str. 229
 6. citované v Succow-Joosten, str. 230, 231
 7. Lindsay 1995 citované v: Viceníková, A.: Ekologická charakteristika a klasifikácia vrchovísk, 2000 in: Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska, 2000
 8. Viceníková, A.: Ekologická charakteristika a klasifikácia vrchovísk, 2000 in: Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska, 2000
 9. Hájek, M. – Rybníček, K.: Malý výkladový slovník rašelinářský in: Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska, 2000
 10. rašeliniská in: Pyramída - encyklopedický časopis moderného človeka, č. 154, 1983
 11. 1 Viceníková, A.: Ekologická charakteristika a klasifikácia vrchovísk, 2000 in: Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska, 2000
  2 Hájek, M. – Rybníček, K.: Malý výkladový slovník rašelinářský in: Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska, 2000
 12. rašelina a rašeliniská in: Pyramída - encyklopedický časopis moderného človeka, č. 154, 1983
 13. citované v Succow-Joosten, str. 229
 14. citované v Succow-Joosten, str. 230, 231
 • Succow, M., Joosten, H.: Landschaftsökologische Moorkunde. Schweizerbart, 2001 [1]
 • Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska [2]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • rašelina in: Ottův slovník naučný [3] (v tomto článku sa slovo rašelina používa v dvoch významoch – jednak ako to, čo dnes nazývame rašelinisko, a jednak v súčasnom význame)
 • Švehláková, H. et al.: Ekologické aspekty technické hydrobiologie, 2006 [4]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]