Snímač

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Snímač alebo senzor alebo receptor je fyzické zariadenie alebo biologický orgán, ktorý zisťuje signál, fyzikálne podmienky alebo chemickú zlúčeninu. Snímač prevádza fyzikálnu veličinu na inú veličinu. Všeobecná definícia snímača je nasledovná; snímač prevádza informáciu z fyzikálnej oblasti meranej veličiny do inej fyzikálnej oblasti, napr. na unifikovaný signál, najčastejšie na elektrický signál.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti sa snímače používajú prakticky vo všetkých druhoch priemyselných výrobkov a systémov, ako aj v procesnej automatizácii, v meraní a regulácii. Niekoľko príkladov: medicína a lekárske prístroje, priemysel a priemyselná výroba, robotika, spotrebná elektronika, výrobky pre domácnosť, dopravné prostriedky, automobily, spracovateľský priemysel, poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

Prehľad[upraviť | upraviť zdroj]

Väčšina snímačov sú elektrické alebo elektronické, i keď existujú aj iné typy. Snímače sú druhom prevodníkov. Snímače buď aj priamo zobrazujú hodnoty (napr. ortuťové teplomery) alebo sú spojené s indikátorom (môžu byť aj nepriamo napr. cez analógový alebo číslicový kovertor, alebo počítač a displej), aby boli pre človeka čitateľné. Technické postupy umožňujú vyrobiť viac a viac snímačov MEMS technológou. Vo väčšine prípadov sa takto zväčšuje možnosť zvyšovania citlivosti.

Vývoj[upraviť | upraviť zdroj]

Svetový trh so snímačmi dynamicky narastá. V Európe je na trhu viac ako stotisíc rôznych typov snímačov. Toto číslo ilustruje široké využitie snímačov, ako aj fakt, že výber snímača na konkrétne využitie nie je jednoduchou úlohou. Určitým dôvodom na zvýšenie záujmu o snímače je aj miniaturizácia týchto zariadení. Za tento trend zodpovedá neustály postup v rozvoji technológií kompatibilných s informačnými technológiami. V súčasnosti sú dostupné snímače založené na kremíkovej alebo podobnej technológii pre takmer každú veličinu a na vývoj v tejto oblasti stále existuje ďalší priestor.

Rozdelenie[upraviť | upraviť zdroj]

Keďže podstatná zmena zahŕňa výmenu energií, môžeme snímače rozdeľovať podľa toho aký druh energie prevádzajú alebo detekujú.

Definícia pojmov[upraviť | upraviť zdroj]

Pri používaní výrazov snímač alebo prevodník existuje veľké množstvo nedorozumení. Tieto pojmy a označenia totiž nie sú normalizované. Zariadenia, ktoré prevádzajú informácie z jednej fyzikálnej oblasti do druhej, zvyčajne do elektrickej oblasti, sa označujú ako prevodník, snímač, vysielač alebo meradlo. V anglickej literatúre je ich označenie trošku viac jasné; sensor je snímač, transducer je prevodník alebo vysielač, transmitter je prevodník a gauge je meradlo. Niektorí odborníci a autori publikácií robia jasný rozdiel medzi úplným zariadením a tou časťou zariadenia, v ktorej sa vykonáva prevod z jednej oblasti do druhej. Pokračujúca integrácia rôznych prvkov do jedného meracieho systému vyžaduje opätovné prehodnotenie používanej terminológie. Odborníci z praxe už roky nerozlišujú snímače od prevodníkov a vysielačov a preto z praktických dôvodov sa uspokojíme s tým, že výrazy snímač, prevodník a vysielač budeme považovať za rovnocenné. V prípade, že chceme zvýrazniť senzorickú časť, čiže snímaciu časť zariadenia, používame výraz senzor.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Fyzikálne princípy elektrických snímačov (zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok)
Snímače a prevodníky – definícia pojmov (zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok)
Senzory - základy, charakteristiky