Preskočiť na obsah

Úmysel

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Úmysel môže byť:

  • v psychológii: odhodlanie podujať sa niečo, zámer súvisiaci s motiváciou osobnosti, jej cieľmi, úrovňou ašpirácie, vôľovým konaním a pod.[1], pozri úmysel (psychológia)
  • v (trestnom, občianskom a správnom) práve: forma zavinenia, opak nedbanlivosti (pozri najmä: § 15 Trestného zákona, § 424 Občianskeho zákona a §3 zákona o priestupkoch), synonymum: úmyselné zavinenie[1][2][3][4][5], pozri úmysel (právo) (alebo pozri v článku zavinenie)
  1. a b úmysel. In: Pyramída
  2. úmysel; zavinění. In: HENDRYCH, Dušan et al. Právnický slovník. 2., rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-740-5.
  3. zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
  4. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  5. zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.