Preskočiť na obsah

Únia slovenských televíznych tvorcov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°09′29″S 17°08′20″V / 48,158085°S 17,138975°V / 48.158085; 17.138975

Sídlo na Bajzovej 14 v Bratislave

Únia slovenských televíznych tvorcov (skr. ÚSTT) je občianskym združením, ktoré združuje profesionálov (zvukových majstrov, strihačov, produkčných, dramaturgov, scenáristov, kameramanov, režisérov) z oblasti audiovízie so zameraním na televíznu tvorbu. Vznikla 28. januára 1990.

Je členom Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu. Podieľala sa po roku 1989 na príprave zákona o Slovenskej televízii a viacerých interných normách Slovenskej televízie. V minulosti participovala na Slovenskou televíziou organizovanom medzinárodnom festivale Prix Danube (súťaž audiovizuálnych diel určených pre deti a mládež) a v spolupráci so Slovenskou televíziou tiež organizovala súťaž programov z oblasti televíznej tvorby Telemúza. V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia organizovala množstvo seminárov a workshopov s medzinárodnou účasťou, ktoré v postsocialistickej dobe oboznamovali slovenskú verejnosť so zmyslom a významom nezávislých verejnoprávnych médií v demokratickej spoločnosti a mapovali vývojové trendy televíznej tvorby vo svete a predovšetkým v Európe.

V spolupráci so Slovenským filmovým zväzom a Literárnym fondom SR dlhodobo organizuje najstaršiu národnú súťaž audiovizuálnej tvorby na Slovensku pod názvom IGRIC. V roku 2014 sa uskutočnil jej 25 ročník. Vyhlasovanie výsledkov filmovej a televíznej tvorby, udeľovanie cien a prémií súťaže IGRIC sa uskutočňuje spravidla v mesiaci september za diela, ktoré vznikli v uplynulom roku. Organizuje rôzne prednášky, diskusie a odborné semináre pre televíznych a filmových tvorcov.

Súčasným predsedom Únie slovenských televíznych tvorcov je režisér Fedor Bartko, podpredsedníčka Monika Korenčiová, kameraman Ľubomír Vladár, dramaturgička Elena Gašparová, režisérka Ingrid Králová, režiser Štefan Felix, kameraman Martin Roll, predseda Kontrolnej rady - kameraman Igor Leicht, členovia - strihač Marián Petro, produkčná Tatiana Javorková.

Základné údaje[upraviť | upraviť zdroj]

Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT) vznikla v januári 1990 ako občianske združenie scenáristov, redaktorov, režisérov, kameramanov, strihačov, zvukových majstrov, scénografov, kostýmových návrhárov, animátorov a produkčných, s cieľom spolupodieľať sa na vytváraní primeraných podmienok pre tvorbu pôvodných televíznych programov.

V priebehu  jej činnosti  sa do  nej prihlásilo  cca 260 tvorcov. V súčasnosti má ÚSTT okolo 100 platiacich členov.

V období po roku 1989 sa veľká časť jej aktivít sústredila na prezentáciu, presadzovanie a obhajobu základných princípov fungovania a zmyslu verejnoprávnej televízie v demokratickej spoločnosti v kontexte podmienok pre vznik kvalitnej pôvodnej audiovizuálnej tvorby, a to jednak vstupovaním do procesov zmien priamo v Slovenskej televízii a jednak formou verejnej prezentácie prostredníctvom seminárov.

Realizované semináre[upraviť | upraviť zdroj]

O verejnoprávnej televízii[upraviť | upraviť zdroj]

Prednášajúci:

 • Stanislav  Vrbka -  divadelný teoretik  a kritik, šéf redaktor HRLDV, člen Rady STV
 • Henrik Schmidt – psychológ, novinár, televízny redaktor, nezávislý expert pre masmédiá SRN, lektor Naumanovej nadácie
 • Jana Petrenko – expert spoločnosti Transatlantic Dialog pre televíziu v krajinách býv. soc. bloku, poradca pre masmédiá MK SR
 • Antonín J. Liehm – filozof, literát a filmológ, vydavateľ Letre international – Paríž

Princípy televízie vo verejných službách (31. 1. 1992)[upraviť | upraviť zdroj]

Prednášajúci:

 • Anthony Smith  – riaditeľ Magdalene  College Oxford a  spoluzakladateľ televízneho vysielača Channel Four
 • Antonín J. Liehm – filozof, literát a filmológ, vydavateľ Letre international – Paríž

O dramatickej tvorbe v anglickej televízii (15. 12. 1992)[upraviť | upraviť zdroj]

Prednášajúci:

 • Kennith Trodd – vedúci redakcie televíznych inscenácií v BBC a pedagóg Londýnskej filmovej školy
 • Antonín J. Liehm – filozof, literát a filmológ, vydavateľ Letre international – Paríž

Slovenská televízna dramatická tvorba (16. 12. 1992)[upraviť | upraviť zdroj]

Prednášajúci:

 • PhDr. Martin Šmatlák, CSc. – filmový teoretik a kritik
 • PhDr. Viera Langerová – filmový teoretik a kritik

Legislatívne problémy realizácie  duálneho systému televízneho vysielania na Slovensku (6.-7-XII.1995)[upraviť | upraviť zdroj]

(Moderovaná   diskusia  kompetentných   orgánov  SR  pre  televízne vysielanie,  držiteľov licencií  na televízne vysielanie, producentov audiovizuálnych programov a tvorcov audiovizuálnych programov SR.

Moderátor: Vido Horňák – televízny režisér a podpredseda ÚSTT)

Etika a rozvoj komunikačných systémov (13. – 15. 5. 1996)[upraviť | upraviť zdroj]

Prednášajúci:

 • Conrad J.Kelley – University Telecommunications, Wisconsin, USA
 • Ing.Michal Tóth – systémový inžinier pre zavádzanie a prevádzku nových  technológií spol. VTV CABLE TV s.r.o.
 • PhDr. Jarmila Grujbárová – vedúca úradu Rady  SR pre rozhlasové a televízne vysielanie
 • Antonín J.Liehm – český publicista, žijúci vo Francúzsku
 • Ivo Mathé – generálny riaditeľ verejnoprávnej Českej televízie, Česko
 • Gabriele von  Wallenberg – Fachhochschule für Privatrecht, Wettbewerb  und Kartelrecht, Regensburg, SRN
 • Eric Clove – scenárista, režisér a producent, Francúzsko
 • Robert Strasser – Mediainstitut Mníchov, Nemecko
 • Johnatan Stoneman – Central Europe Regional Reporter, BBC – World Service, Spojené kráľovstvo
 • Norman McLean – Broadcasting Standards Council, Spojené kráľovstvo

Pôvodná audiovizuálna tvorba, televízny trh a zdroje ich financovania (18. 4. 1997)[upraviť | upraviť zdroj]

Prednášajúci:

 • Mgr. Ľuboš Jariabka – scenárista a dramaturg, poverený vedením Odborov audiovizuálnych tvorcov, Slovensko
 • Mgr. Peter Malec – výkonný riaditeľ Klubu reklamných agentúr na Slovensku, Slovensko
 • Ing. Jarmila Grujbárová – vedúca úradu Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, Slovensko
 • Mgr. Milan Lechnický – riaditeľ strategického plánovania reklamnej   agentúry ISTROPOLITANA, Slovensko
 • Mgr. Marian Urban – nezávislý filmový producent, Slovensko

Verejný záujem v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (18. 11. 1997)[upraviť | upraviť zdroj]

Úvod do  verejnej diskusie, zameranej na  pomenovanie obsahu pojmu verejný záujem.

Referáty:

 • Mgr. Ľubomír Fifik – režisér, pedagóg VŠMU a predseda ÚSTT
 • Mgr. Zuzana Mrvová – pedagóg Katedry kulturológie FiF UK, Asociácia pre tréning a rozvoj manažmentu,
 • Ing. Viliam Figusch, CSc./Dr. Marián Ostatník, CSc. – Nadácia Aliancia za etiku novinárov,
 • Doc. Vladimír Palko – podpredseda Kresťansko-demokratického hnutia,
 • Ernest Weidler – rozhlasový publicista a mediálny expert Sociálno-demokratickej strany Slovenska,
 • Milan Ftáčnik – poslanec Národnej rady SR za Stranu demokratickej ľavice,
 • Ján Budaj – Podpredseda Demokratickej únie,
 • Darina Kyselová – vedúca oddelenia programovej stratégie TV Markíza,
 • PhDr. Nataša Slavíková – odborná pracovníčka kancelárie Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie,
 • JUDr. Michal Jánoš – právny zástupca Ochranného združenia interpretov na Slovensku.)

Podiel občianskych združení a profesných organizácií na tvorbe audiovizuálneho prostredia v období transformácie (4. 6. 1998)[upraviť | upraviť zdroj]

Konferencia predstaviteľov organizácií, združení, asociácií a odborov, pôsobiacich v oblasti filmovej a televíznej tvorby, produkcie a distribúcie na Slovensku

Verejný záujem v Slovenskej televízii po voľbách v roku 1998 (november 1998)[upraviť | upraviť zdroj]

Verejná diskusia o smerovaní Slovenskej televízie v nových podmienkach

Workshop: Britský model verejnoprávne televízie (január 1999)[upraviť | upraviť zdroj]

Lektori:

 • Malcolm Ballen – kontrolór spravodajstva BBC
 • Charles Fletcher – BBC World Service Training Trust
 • John Shierer – bývalý vedúci regionálneho vysielania BBC

Environmentálna problematika vo verejnoprávnej televízii s prihliadnutím na regionálne štúdiá[upraviť | upraviť zdroj]

(7. 5. 1999 – Envirofilm – B.Bystrica)[upraviť | upraviť zdroj]

Referáty:

 • Katarína Začková – televízna publicistka – Slovensko,
 • Martin Skyba – predseda Filmového a televizního svazu – Česko,
 • Martin Kravčík – televízny publicista, Česko,
 • Katarína Javorská – televízna redaktorka a podpredsedkyňa ÚSTT)

Tvorba a legislatíva (19. 6. 1999 – ART FILM Trenčianske Teplice)[upraviť | upraviť zdroj]

Referáty:

 • Mgr. Marián Urban, PhDr. Martin Šmatlák, CSc., Peter Dubecký, Doc. Ľubomír Fifik)

Idoly, ideály a vízie roku 2000 v audiovizuálnej tvorbe pre deti a mládež (12.IX. 1999 – Prix Danube Bratislava)[upraviť | upraviť zdroj]

Referáty:

 • Katarína Javorská – redaktorka STV a podpredsedkyňa ÚSTT,
 • Zora Pauliniová – ,
 • Suzanne Krucsay – ministerská radkyňa rakúskeho ministerstva školstva,
 • R.Roy – Kanada,
 • O. Nkem Oraque – Nigéria)

Seminár o návrhu nového zákona o STV (13. 11. 1999)[upraviť | upraviť zdroj]

Referáty:

 • Doc. Ľubomír Fifik – režisér, pedagóg a ministerský radca pre audiovíziu a médiá Ministerstva kultúry SR,
 • Ernest Weidler – publicista a mediálny expert,
 • Kuruc – Legislatívny odbor Ministerstva hospodárstva SR
 • Mgr. Ľuboš Jariabka – obchodno-organizačný riaditeľ STV

Investigatívna environmentálna publicistika včera a dnes (4. 5. 2000 – Envirofilm B. Bystrica)[upraviť | upraviť zdroj]

Referáty:

 • Pavel Bezouška,
 • Karel Dvořák – redaktor ČT,
 • Katarína Začková – televízna publicistka,
 • Katarína Javorská – redaktorka STV a podpredsedkyňa ÚSTT)

Kultúra a audiovízia v prístupovom procese SR k EÚ (24. 6. 2000 ART FILM Tren. Teplice)[upraviť | upraviť zdroj]

Referáty:

 • Ing. Jarmila Grujbárová – riaditeľka kancelárie Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie,
 • Mgr. Slavomír Olšovský – legislatívno-právny odbor Ministerstva kultúry SR,
 • Ing. Andrej Zmeček – národný koordinátor v štruktúrach Eureka Audiovisual,
 • PhDr. Martin Šmatlák, CSc. – národný koordinátor v štruktúrach Eurimage,
 • Mgr. Marián Urban – člen prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie,
 • Mgr. Ľuboš Jariabka – obchodno-organizačný riaditeľ STV,
 • Mgr. Marína Juríčková – riaditeľka programu STV,
 • Doc. Ľubomír Fifik – režisér, pedagóg FTF VŠMU a predseda ÚSTT,
 • Mgr. Vladimír  Repčík – generálny riaditeľ TV Markíza,
 • JUDr. Chovanec  – právnik TV Luna

Dieťa, lacný divák a ľahká obeť, alebo...? (22. 9. 2000 – Malá cena Dunaja – Bratislava)[upraviť | upraviť zdroj]

Referáty:

 • PhDr. Natália Sláviková,
 • PhDr. Eva Jaššová,
 • Katarína Javorská

Funkcie a obsah verejnej sužby v médiách. (19. a 20. 3. 2001 – Národná rada SR)[upraviť | upraviť zdroj]

Referáty:

 • Doc. Ľubomír Fifik – predseda ÚSTT,
 • Ján Füle – predseda Slovenského syndikátu novinárov,
 • Walter Rumhorst – reprezentant Európskej únie vysielateľov /EBU/,
 • Ivo Mathé – bývalý generálny riaditeľ Českej televízie,
 • Pavol Rusko -  spolumajiteľ TV Markíza,
 • Ján Budaj – podpredseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá,
 • Ing. Hilda Gajdošová – ekonomická riaditeľka Slovenského rozhlasu,
 • PhDr. Jaroslav Rezník – ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu,
 • Ing.  Milan Materák – ústredný riaditeľ Slovenskej televízie,
 • Juraj Lihosit – predseda Slovenského filmového zväzu,
 • PhDr. Martin Šmatlák, CSc., – ministerský radca pre audiovíziu a médiá Ministerstva kultúry SR

Euroregión Tatry (4. 5. 2000 – Envirofilm Banská Bystrica)[upraviť | upraviť zdroj]

Investigatívna environmentálna publicistika včera a dnes, (P.Bezouąka, Karel Dvořák – ČT, K.Začková, K.Javorská)

Podiel verejnoprávnej televízie na rozvoji demokracie a audiovizuálnej kultúry v strednej Európe – desať rokov po prijatí Zákona o Slovenskej televízii (23. a 24. 6. 2001 – ArtFilm Trenčianske Teplice)[upraviť | upraviť zdroj]

Referáty:

 • Prof. Dr.phil. Ludwig Hilmer – riaditeľ Inštitútu pre rozvoj médií e.V., Mittweida, Nemecko,
 • Doc. Ľubomír Fifik – režisér, pedagóg FTF VŠMU a predseda ÚSTT, 
 • György Baló – mediálny expert, Maďarsko,
 • Martin Skyba – predseda Filmového a televizního svazu, Česko

Televízne tvorivé konfrontácie – I. Televízna dramatická tvorba (21. februára 2013, VŠMU, Bratislava)[upraviť | upraviť zdroj]

Panelová diskusia

 • Moderátor: doc. Mgr.art. Ľubomír Fifik

Panelisti:

 • Darina Kyselová (programová analytička),
 • Mgr. Jaroslav Procházka (vedúci oddelenia mediatéky SFÚ),
 • Elena Knopová (Kabinet divadla a filmu SAV, AU Banská Bystrica),
 • PhDr. Martin Šmatlák (riaditeľ Audiovizuálneho fondu)

Súťaže a prehliadky[upraviť | upraviť zdroj]

ktoré iniciovala, resp. na ktorých ÚSTT participovala:

Telemúza – Výbor ÚSTT sa rozhodol v rokoch 1991 a 1992 organizovať vyhodnotenie a ocenenie najlepších televíznych diel vo vlastnej réžii a v spolupráci so  Slovenským literárnym fondom. Až v  roku 1993 sa na základe rozhodnutia vtedajšieho  ústredného riaditeľa Slovenskej televízie pána Petra Maleca rozhodlo na jeho kolégiu o organizovaní Telemúzy v spolupráci s ÚSTT, pričom  za základ súťažného poriadku i orgamizácie bol prijatý návrh Výboru ÚSTT.

V tom  čase došlo tiež k   premenovaniu televíznej časti ceny  z IGRIC-a  na TELEMÚZA.

V  roku 1994 sa spoločným  úsilím podarilo dosiahnuť i pôvodný zámer udeľovať  ceny v priamom  televíznom vysielaní a  táto skutočnosť mala vo verejnosti pozitívnu odozvu.

STV sa pokúsila udeľovať túto cenu v nasledujúcich rokoch sama, no Telemúzu sa jej udržať nepodarilo a cena zanikla.

Igric -  v roku 1995 STV odmietla spoluúčasť  ÚSTT na organizácii Telemúzy. ÚSTT v spolupráci so Slovenským filmovým zväzom zorganizovala súťaž o televízneho Igrica °94. V nasledujúcich rokoch udeľovala Únia spolu so SFZ a Literárnym fondom SR tieto ceny na Medzinárodnom filmovom festivale ART FILM Trenčianske Teplice. Následne sa ÚSTT podieľala a podieľa na organizovaní a udeľovaní tejto najstaršej audiovizuálnej ceny na Slovensku v spolupráci so Slovenským filmovým zväzom a Literárnym fondom SR v rôznych prostrediach Bratislavy (pozri www.igric.sk)

Spolupráca na festivale Envirofilm Banská Bystrica

Spoluorganizácia prehliadky Tri dni dokumentu so Slovenským filmovým zväzom.

V roku 2000 začala ÚSTT tradíciu prehliadky domácej tvorby pre deti a mládež Malá cena Dunaja (vždy v roku, keď sa nekonal festival Prix Danube). Po zániku festivalu zanikla aj táto prehliadka.

Cena za celoživotnú tvorbu pre deti a mládež

Cena ÚSTT (udeľovala sa v rámci festivalu Prix Danube) Po zániku festivalu cena zanikla.

Legislatívna činnosť ÚSTT [upraviť | upraviť zdroj]

Vzhľadom na potrebu transformácie Slovenskej televízie na verejnoprávnu televíziu sa ÚSTT aktívne podieľala na príprave a presadzovaní externého i interného právneho prostredia. V tejto činnosti Výbor ÚSTT intenzívne spolupracoval s vtedajším vedúcim Katedry teórie štátu a práva Právnickej fakulty UK Prof. JUDr. Jozefom Prusákom, CSc.

účasť na pripomienkovom konaní pri príprave

 • Zákona o rozhlasovom a televíznom vysielaní
 • O Slovenskej televízii (vrátane noviel)
 • Masmediálneho zákona
 • Kinematografického zákona
 • Audiovizuálneho zákona
 • Zákona o umeleckých fondoch
 • Autorského zákona
 • Zákona o vysielaní a retransmisii

vlastné legislatívne iniciatívy:

 • Alternatívny návrh  novely Zákona O  Slovenskej televízii (október 1992)
 • Návrh Zákona o Slovenskej televízii (máj 1995)
 • Zákona na ochranu a  podporu národnej audiovizuálnej tvorby (v spolupráci so Slovenským filmovým zväzom 1993)
 • Iniciovanie tzv. Ftáčnikovej novely, ktorou sa zabránilo privatizácii druhého programu STV (1996 – 97)
 • Účasť v pracovnej skupine na prípravu zákona o vysielaní a retransmisii (1997 – 1998)
 • Filozofiu horespomínaných návrhov zapracoval Doc. Ľubomír Fifik do Návrhu Zákona o Slovenskej televízii a Návrhu Zákona o Slovenskom rozhlase, ktorú Ministerstvo kultúry SR v septembri 1999 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

iniciatívy, resp.  spolupráca na tvorbe základných interných noriem verejnoprávnej Slovenskej televízie:

 • Štatút Rady STV
 • Štatút programového pracovníka
 • Programový kódex STV
 • Hromadná zmluva autorská s STV
 • Hromadná zmluva režijná s STV
 • Organizačná štruktúra STV a ďalšie.

V júni 1998 ÚSTT v spolupráci s Odbormi audiovizuálnych tvorcov vytvorila ÚSTT pracovnú skupinu na spracovanie Koncepcie vrátenia verejnoprávneho charakteru Slovenskej televízii. Táto koncepcia bola základom pre spracovanie projektu, s ktorým sa tím v zložení doc. Mgr.art. Ľubomír Fifik, Ing. Miloslav Končok, Ladislav Bariak, Mgr. Ľuboš Jariabka, PhDr. Martin Šmatlák, CSc., CSc. a Peter Hledík zúčastnili výberového konania na miesto ústredného riaditeľa v októbri 1998.

Spolupráca s ďalšími inštitúciami[upraviť | upraviť zdroj]

Rada Slovenskej televízie[upraviť | upraviť zdroj]

ÚSTT spracoval  pre radu niekoľko expertných  posudkov na základné materiály  STV,  pravidelne ju  upozorňoval  na neuspokojivá podmienky tvorby televíznych programov. V roku 1994 bol kandidát Únie slovenských televíznych tvorcov Prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. zvolený za člena Rady Slovenskej televízie a následne za jej predsedu.

Literárny fond SR[upraviť | upraviť zdroj]

V zmysle platného zákona má ÚSTT svoje zastúpenie vo výbore Sekcie pre film, televíziu a videotvrobu LF SR.

Rada vlády SR pre masmédiá[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1999 ÚSTT v nej zastupoval pán Ladislav Bariak.

Grémium tretieho sektora[upraviť | upraviť zdroj]

Predseda ÚSTT doc. Mgr.art. Ľubomír Fifik bol v rokoch 1996 až 1998 členom Grémia tretieho sektora.

Od roku 2000 ÚSTT spolupracovala s Mediálnou skupinou tretieho sektora.

Otvorené fórum Zachráňme kultúru[upraviť | upraviť zdroj]

ÚSTT sa aktívne podieľala na jeho činnosti v rokoch 1997 a 1998.

Hanns Seidel Stiftung e.V. zastúpenie na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Väčšinu seminárov organizovala ÚSTT v spolupráci s touto nadáciou, ktorá nám pomáha zabezpečovať účasť mediálnych expertov z Nemecka.

British Council v Bratislave[upraviť | upraviť zdroj]

Pomohol ÚSTT zabezpečiť odborných lektorov na viacero seminárov o verejnoprávnom televíznom fenoméne, najmä v kontexte s praxou verejnoprávnej BBC.

Francúzsky inštitút v Bratislave[upraviť | upraviť zdroj]

V spolupráci s ním sa podarilo zabezpečiť odborníkov na problematiku televíznej tvorby z Francúzska.

Súčasné vedenie ÚSTT[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasným predsedom Únie slovenských televíznych tvorcov je od roku 2019 (druhé funkčné obdibie) režisér Fedor Bartko, výbor únie od roku 2023 tvoria režiséri Štefan Felix, Ingrid Králová, produkčná Monika Korenčiová (prvá podpredsedníčka výboru), dramaturgička Elena Gašparová, kameraman Martin Roll, kameraman Ľubomír Vladár, predseda Kontrolnej rady Igor Leicht, členovia produkčná Tatiana Javorková a strihač Marián Petro.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]