Úrazové poistenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Úrazové poistenie je na Slovensku druh sociálneho poistenia. Je to povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom, ktorá mu vyplýva zo Zákonníka práce.

Osobným rozsahom poistenia je zamestnávateľ.