Česko (rozlišovacia stránka)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Česko môže byť:

  • krátky tvar názvu štátu Česká republika[1], pozri Česko
  • vo vzťahu k obdobiu pred rokom 1993: územie (zhruba) zodpovedajúce územiu dnešnej Českej republiky, t.j. Čechy + Morava + české Sliezsko, synonymá: Čechy [v širšom zmysle], české krajiny, pozri pod Dejiny Česka[2][3][4]
  • zastarano (resp. historicky): Čechy (v užšom zmysle, t.j. bez Moravy a pod.)[5][6][7], pozri Čechy

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Česko [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2019-06-22]. Dostupné online.
  2. ŠKVARNA, Dušan, et al. Lexikón slovenských dejín. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 357 s. ISBN 80-08-02478-X. S. 199.
  3. BĚLIČ, Jaromír. Čech — Česko?. Naše řeč, 1968, roč. 51, čís. 5, s. 299–301. Dostupné online [cit. 2019-06-26]. ISSN 2571-0893.
  4. DVONČ, Ladislav. Čechy – Česko. Slovenská reč, 1969, roč. 34, čís. 4, s. 254. Dostupné online [cit. 2019-06-24]. ISSN 1338-4279.
  5. Česko. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 205.
  6. Česko - Internetová jazyková příručka [online]. prirucka.ujc.cas.cz, [cit. 2019-06-22]. Dostupné online.
  7. EMERICZY, Géza; KÁRPÁTI, Endre. Návodnia kniha ku vyučovaniu zemepisu v ľudových školách pre učiteľov a čakateľov učiteľstva. [s.l.] : Univ. Dr., 1878. 396 s. Dostupné online. S. 203-204.


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.