Čistiareň odpadových vôd

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Čistiareň odpadových vôd Wonga Wetlands

Čistiareň odpadových vôd alebo aj ČOV je zariadenie, ktoré slúži na zbavenie nečistôt a škodlivých látok zo splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody a tak zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. Podľa nariadenia Európskej Únie musí mať každé mesto alebo obec nad 2 tisíc obyvateľov vybudovanú vlastnú čistiareň odpadových vôd, a mestá nad 10 tisíc obyvateľov pokročilejšiu čistiareň odpadových vôd.[1]

V ČOV sa voda čistí troma spôsobmi:

  • mechanicky (usadzovanie kalu)
  • biologicky (prečistenie mikroorganizmami)
  • chemicky (likvidácia rozpustených škodlivých látok)

Následne sa prečistená voda filtruje a vypúšťa naspäť do rieky alebo sa používa ako úžitková voda napríklad na zavlažovanie.

Domové čistiarne odpadových vôd [2] slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov. Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových, alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene.

V zmysle požiadaviek európskej normy EN 12566-3 musí byť domová čistiareň podrobená dlhodobému testu účinnosti čistenia, komplexným skúškam statickej odolnosti, vodotesnosti, trvanlivosti, kontrole rozmerov a prístupnosti. Po ukončení preukazovania zhody, vykonaní počiatočných skúšok typu a zavedenia vnútropodnikovej kontroly výrobne výrobca vydáva vyhlásenie zhody, ktoré je plne v súlade s legislatívou EÚ. Ukončenie uvedeného procesu oprávňuje výrobcu označovať svoje výrobky ČOV do 50 EO značkou zhody CE.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Urban Waste Water Directive Overview - European Commission
  2. Domové čistiarne odpadových vôd