Čistiareň odpadových vôd

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Čistiareň odpadových vôd Wonga Wetlands

Čistiareň odpadových vôd alebo aj ČOV je zariadenie, ktoré slúži na zbavenie nečistôt a škodlivých látok zo splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody a tak zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. Podľa nariadenia Európskej Únie musí mať každé mesto alebo obec nad 2 tisíc obyvateľov vybudovanú vlastnú čistiareň odpadových vôd, a mestá nad 10 tisíc obyvateľov pokročilejšiu čistiareň odpadových vôd.[1]

V ČOV sa voda čistí troma spôsobmi:

  • mechanicky (usadzovanie kalu)
  • biologicky (prečistenie mikroorganizmami)
  • chemicky (likvidácia rozpustených škodlivých látok)

Následne sa prečistená voda filtruje a vypúšťa naspäť do rieky alebo sa používa ako úžitková voda napríklad na zavlažovanie.

Domové čistiarne odpadových vôd slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov. Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových, alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene.

V zmysle požiadaviek európskej normy EN 12566-3 musí byť domová čistiareň podrobená dlhodobému testu účinnosti čistenia, komplexným skúškam statickej odolnosti, vodotesnosti, trvanlivosti, kontrole rozmerov a prístupnosti. Po ukončení preukazovania zhody, vykonaní počiatočných skúšok typu a zavedenia vnútropodnikovej kontroly výrobne výrobca vydáva vyhlásenie zhody, ktoré je plne v súlade s legislatívou EÚ. Ukončenie uvedeného procesu oprávňuje výrobcu označovať svoje výrobky ČOV do 50 EO značkou zhody CE.

Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypustiť do povrchových alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene, alebo ju po filtrácii a dočistení použiť na technické účely.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Urban Waste Water Directive Overview - European Commission

  1. Urban Waste Water Directive Overview - European Commission