Odpadová voda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Odpadová voda je znečistená voda, ktorá vzniká v priemysle, v poľnohospodárstve, v domácnostiach, nemocniciach, laboratóriách atď. Čistí sa v čistiarňach odpadových vôd (ČOV). Veľké závody majú vlastne čistiarne odpadových vôd. Obce odvádzajú odpadovú vodu do najbližších čistiarní odpadových vôd.

Typy odpadovej vody[upraviť | upraviť zdroj]

Komunálna odpadová voda vzniká každodennou ľudskou činnosťou - pochádza z domácností, škôl, úradov, od živnostníkov a podobne. Splašky majú približne rovnaké zloženie. Okrem splaškov obsahuje v prípade jednotnej kanalizácie aj oplachové vody (vodu z umývania ulíc) a dažďovú vodu zo zrážok. Spracováva sa v mestských čistiarňach odpadových vôd. Množstvo znečistenia privádzaného na mestskú ČOV sa vyjadruje ako počet ekvivalentných obyvateľov.

Priemyselná odpadová voda vzniká v priemyselných podnikoch. Miera a charakter znečistenia vody záleží na druhu priemyslu, ale aj použitej technológii výroby. Priemysel produkuje odpadové vody jednak z technologických vôd (čo je voda priamo použitá vo výrobe) a jednak z chladiacich vôd (čo je voda používaná na chladenie zariadení, tá býva znečistená „iba“ tepelne). Priemyselná odpadová voda sa čistí buď priamo v podniku (tam niekedy stačí vodu předčistit a potom vypustiť do kanalizácie), alebo priamo v mestskej ČOV.

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Odpadová voda sa môže používať na zavlažovanie tráv, umývanie dopravných prostriedkov, zavlažovanie ciest a kúrenie. Nie je vhodné používať takúto vodu na pitie varenie či umývanie riadu.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]