Šablóna:Hiero

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
text v hieroglyfoch
HASHHASHHASH


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Šablóna Hiero sa používa pri písaní hieroglyfického textu vo zvýraznenom ohraničenom priestore stránky s určitou úpravou. Tvorí ju niekoľko podšablón.

Použitie

Používa sa rôzne v závislosti na konkrétnej podšablóne (pozri nižšie).

Spoločné parametre

 • align: Poloha ohraničenia s hieroglyfmi na stránke.
  • predvoľba: žiadna.
  • možné hodnoty: left, right.
 • width: Šírka ohraničenia s hieroglyfmi na stránke.
  • predvoľba: žiadna.
  • možné hodnoty: hodnorty v bodoch (px), napr. 50px.
 • era: Určuje farbu ohraničenia vo väčšine šablón. Naznačuje historické obdobie, ktorého sa hieroglyfický zápis týka.
  • predvoľba: default (sivá farba).
Obdobie | era= Farba pozadia Farba orámovania
žiadne   silver gray
Preddynastické obdobie pdo plum red
Ranodynastické obdobie rdo/ao skyblue steelblue
Stará ríša str sandybrown indianred
Prvé prechodné obdobie 1po crimson gold
Stredná ríša sdr gold black
Druhé prechodné obdobie 2po red palegoldenrod
Nová ríša nvr/nr palegoldenrod crimson
Tretie prechodné obdobie 3po lightcoral red
Neskoré obdobie nso/no palegreen red
Grécko-rímske obdobie gro/pt aquamarine black
Egypt extra ext/egypt navajowhite peru

Podšablóny

Jednoduchá tabuľka {{Hiero}}
Amset (imsti) v hieroglyfoch
iAa15
m
sU33
{{Hiero|Amset (''imsti'')|
<hiero>i-Aa15:m-s-U33</hiero>|width=250px}}
{{Hiero|text=Amset (''imsti'')|
hieroglyfy=<hiero>i-Aa15:m-s-U33</hiero>|
align=left|era=default|width=250px}}
Parametre:
 • text alebo parameter 1: Text, ktorý sa objaví v hlavičke tabuľky.
 • hieroglyfy alebo parameter 2: Zápis hieroglyfov uzatvorený v tagoch <hiero>.
Jednoduchá kartuša bez sprievodného textu {{Hiero/cartouche}}
Hiero Ca1.svg
p
t
wAl
M
iis
Hiero Ca2.svg
{{Hiero/cartouche|
<hiero>p:t-wA-l:M-i-i-s</hiero>}}
Parametre:
 • parameter 1: Zápis hieroglyfov v kartuši, uzatvorený v tagoch <hiero>.
 • parameter 2: Zarovnávanie (predvolené left, center, right).
 • parameter 3: Zápis hieroglyfov predchádzajúci kartuši, uzatvorený v tagoch <hiero>.
 • parameter 4: Zápis hieroglyfov za kartušou, uzatvorený v tagoch <hiero>.
Hiero Ca1.svg
t
t
i
Hiero Ca2.svg
DdstststO24
{{Hiero/cartouche|<hiero>t:t-i</hiero>|center||
<hiero>Dd-st-st-st-O24</hiero>}}
M23
X1
L2
X1
M23
X1
L2
X1
G14
Hiero Ca1.svg
W17
X1
D28
Z2ss
S29B7
Hiero Ca2.svg
{{Hiero/cartouche|<hiero>W17:X1-D28:Z2ss-S29-B7</hiero>|
right|<hiero>M23:X1-L2:X1-M23:X1-L2:X1-G14</hiero>}}
Jednoduchý serech bez sprievodného textu {{Hiero/serech}}
E20
O1
F34
n
S29
Srxtail2.GIF
{{Hiero/serech|<hiero>O1:F34:n-S29</hiero>||
<hiero>E20</hiero>}}
Parametre:
 • parameter 1: Zápis hieroglyfov v kartuši, uzatvorený v tagoch <hiero>.
 • parameter 2: Zarovnávanie (predvolené left, center, right).
 • parameter 3: Zápis hieroglyfov predchádzajúci kartuši, uzatvorený v tagoch <hiero>.
 • parameter 4: Zápis hieroglyfov za kartušou, uzatvorený v tagoch <hiero>.
G5
E1
D44
S38S38S38S38
Srxtail2.GIF
{{Hiero/serech|<hiero>E1:D44-S38-S38-S38-S38</hiero>|right|
<hiero>G5</hiero>}}
Jednoduchý priestor pre iné meno bez ohraničenia a sprievodného textu {{Hiero/meno}}
G16
S29S34N18
N18
I9
{{Hiero/meno|<hiero>S29-S34-N18:N18:I9</hiero>||
<hiero>G16</hiero>}}
Parametre:
 • parameter 1: Zápis hieroglyfov v kartuši, uzatvorený v tagoch <hiero>.
 • parameter 2: Zarovnávanie (predvolené left, center, right).
 • parameter 3: Zápis hieroglyfov predchádzajúci kartuši, uzatvorený v tagoch <hiero>.
 • parameter 4: Zápis hieroglyfov za kartušou, uzatvorený v tagoch <hiero>.
D5
O24O24
{{Hiero/meno|<hiero>D5</hiero>|right||
<hiero>O24-O24</hiero>}}
Kartuša so sprievodným textom v tabuľke {{Hiero/1cartouche}}
Bereniké v hieroglyfoch
Hiero Ca1.svg
R7
r
n
i i
qAt
H8
Hiero Ca2.svg
{{Hiero/1cartouche|meno=Bereniké|
nomen=<hiero>R7:r-n:i*i-q-A-t:H8</hiero>
|align=left|era=pt}}
Parametre:
 • meno: Meno panovníka, ktoré sa objaví v hlavičke tabuľky.
 • nomen: Zápis rodného alebo iného mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
Dve kartuše so sprievodným textom v tabuľke {{Hiero/2cartouche}}
Pepi I. Merire v hieroglyfoch
praenomen alebo trónne meno
M23
t
L2
t
Hiero Ca1.svg
ramrii
Hiero Ca2.svg
nomen alebo vlastné meno
G39N5
Hiero Ca1.svg
p
p
ii
Hiero Ca2.svg
{{Hiero/2cartouche|meno=Pepi I. Merire|
nomen=<hiero>p:p-i-i</hiero>|
praenomen=<hiero>ra-mr-i-i</hiero>|
align=left|era=str}}
Parametre:
 • meno: Meno panovníka, ktoré sa objaví v hlavičke tabuľky.
 • nomen: Zápis rodného mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • praenomen: Zápis trónneho mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
Serech so sprievodným textom v tabuľke {{Hiero/1serech}}
Hor Aha v hieroglyfoch
G5
D34
Srxtail2.GIF
{{Hiero/1serech|meno=Hor Aha|
hor=<hiero>D34</hiero>|align=left|era=ao}}
Parametre:
 • meno: Meno panovníka, ktoré sa objaví v hlavičke tabuľky.
 • hor: Zápis Horovho mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
Trojmenná titulatúra so sprievodným textom v tabuľke {{Hiero/3mena}}
Amennotep III. v hieroglyfoch
serech alebo Horovo meno
G5
E1
D44
N28G17C10
Srxtail2.GIF
praenomen alebo trónne meno
M23L2
Hiero Ca1.svg
N5C10V30
Hiero Ca2.svg
nomen alebo vlastné meno
G39N5
Hiero Ca1.svg
M17Y5
N35
R4
X1 Q3
Hiero Ca2.svg
{{Hiero/3mena|meno=Amennotep III.|
hor=<hiero>E1:D44-N28-G17-C10</hiero>|
nomen=<hiero>M17-Y5:N35-R4:X1*Q3</hiero>|
praenomen=<hiero>N5-C10-V30</hiero>
|era=nr}}
Parametre:
 • meno: Meno panovníka, ktoré sa objaví v hlavičke tabuľky.
 • hor: Zápis Horovho mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • nomen: Zápis rodného mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • praenomen: Zápis trónneho mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
Päťmenná titulatúra so sprievodným textom v tabuľke {{Hiero/5mien}}
Ini v hieroglyfoch
serech alebo Horovo meno
G5
F36N17
N17
Srxtail2.GIF
meno Oboch paní
G16
msU25
meno Zlatého Hora
G8
z
I1
q
n
nwwA12
Z2
praenomen alebo trónne meno
M23L2
Hiero Ca1.svg
ramnxpr
Hiero Ca2.svg
nomen alebo vlastné meno
G39N5
Hiero Ca1.svg
G39raW25ii
Hiero Ca2.svg
{{Hiero/5mien|meno=Ini|
hor=<hiero>F36-N17:N17</hiero>|
nomen=<hiero>G39-ra-W25-i-i</hiero>|
praenomen=<hiero>ra-mn-xpr</hiero>|
obepanie=<hiero>ms-U25</hiero>|
zlatyhor=<hiero>z:I1-q:n-nw-w-A12:Z2</hiero>|
era=3po|width=250px}}
Parametre:
 • meno: Meno panovníka, ktoré sa objaví v hlavičke tabuľky.
 • hor: Zápis Horovho mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • nomen: Zápis rodného mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • praenomen: Zápis trónneho mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • obepanie: Zápis mena Oboch paní panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • zlatyhor: Zápis mena Zlatého Hora panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.

Pozri ajAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.