Šablóna:Hiero

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
text v hieroglyfoch
HASHHASHHASH


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Šablóna Hiero sa používa pri písaní hieroglyfického textu vo zvýraznenom ohraničenom priestore stránky s určitou úpravou. Tvorí ju niekoľko podšablón.

Použitie

Používa sa rôzne v závislosti na konkrétnej podšablóne (pozri nižšie).

Spoločné parametre

 • align: Poloha ohraničenia s hieroglyfmi na stránke.
  • predvoľba: žiadna.
  • možné hodnoty: left, right.
 • width: Šírka ohraničenia s hieroglyfmi na stránke.
  • predvoľba: žiadna.
  • možné hodnoty: hodnorty v bodoch (px), napr. 50px.
 • era: Určuje farbu ohraničenia vo väčšine šablón. Naznačuje historické obdobie, ktorého sa hieroglyfický zápis týka.
  • predvoľba: default (sivá farba).
Obdobie | era= Farba pozadia Farba orámovania
žiadne   silver gray
Preddynastické obdobie pdo plum red
Ranodynastické obdobie rdo/ao skyblue steelblue
Stará ríša str sandybrown indianred
Prvé prechodné obdobie 1po crimson gold
Stredná ríša sdr gold black
Druhé prechodné obdobie 2po red palegoldenrod
Nová ríša nvr/nr palegoldenrod crimson
Tretie prechodné obdobie 3po lightcoral red
Neskoré obdobie nso/no palegreen red
Grécko-rímske obdobie gro/pt aquamarine black
Egypt extra ext/egypt navajowhite peru

Podšablóny

Jednoduchá tabuľka {{Hiero}}
Amset (imsti) v hieroglyfoch
iAa15
m
sU33
{{Hiero|Amset (''imsti'')|
<hiero>i-Aa15:m-s-U33</hiero>|width=250px}}
{{Hiero|text=Amset (''imsti'')|
hieroglyfy=<hiero>i-Aa15:m-s-U33</hiero>|
align=left|era=default|width=250px}}
Parametre:
 • text alebo parameter 1: Text, ktorý sa objaví v hlavičke tabuľky.
 • hieroglyfy alebo parameter 2: Zápis hieroglyfov uzatvorený v tagoch <hiero>.
Jednoduchá kartuša bez sprievodného textu {{Hiero/cartouche}}
p
t
wAl
M
iis
{{Hiero/cartouche|
<hiero>p:t-wA-l:M-i-i-s</hiero>}}
Parametre:
 • parameter 1: Zápis hieroglyfov v kartuši, uzatvorený v tagoch <hiero>.
 • parameter 2: Zarovnávanie (predvolené left, center, right).
 • parameter 3: Zápis hieroglyfov predchádzajúci kartuši, uzatvorený v tagoch <hiero>.
 • parameter 4: Zápis hieroglyfov za kartušou, uzatvorený v tagoch <hiero>.
t
t
i
DdstststO24
{{Hiero/cartouche|<hiero>t:t-i</hiero>|center||
<hiero>Dd-st-st-st-O24</hiero>}}
M23
X1
L2
X1
M23
X1
L2
X1
G14
W17
X1
D28
Z2ss
S29B7
{{Hiero/cartouche|<hiero>W17:X1-D28:Z2ss-S29-B7</hiero>|
right|<hiero>M23:X1-L2:X1-M23:X1-L2:X1-G14</hiero>}}
Jednoduchý serech bez sprievodného textu {{Hiero/serech}}
E20
O1
F34
n
S29
{{Hiero/serech|<hiero>O1:F34:n-S29</hiero>||
<hiero>E20</hiero>}}
Parametre:
 • parameter 1: Zápis hieroglyfov v kartuši, uzatvorený v tagoch <hiero>.
 • parameter 2: Zarovnávanie (predvolené left, center, right).
 • parameter 3: Zápis hieroglyfov predchádzajúci kartuši, uzatvorený v tagoch <hiero>.
 • parameter 4: Zápis hieroglyfov za kartušou, uzatvorený v tagoch <hiero>.
G5
E1
D44
S38S38S38S38
{{Hiero/serech|<hiero>E1:D44-S38-S38-S38-S38</hiero>|right|
<hiero>G5</hiero>}}
Jednoduchý priestor pre iné meno bez ohraničenia a sprievodného textu {{Hiero/meno}}
G16
S29S34N18
N18
I9
{{Hiero/meno|<hiero>S29-S34-N18:N18:I9</hiero>||
<hiero>G16</hiero>}}
Parametre:
 • parameter 1: Zápis hieroglyfov v kartuši, uzatvorený v tagoch <hiero>.
 • parameter 2: Zarovnávanie (predvolené left, center, right).
 • parameter 3: Zápis hieroglyfov predchádzajúci kartuši, uzatvorený v tagoch <hiero>.
 • parameter 4: Zápis hieroglyfov za kartušou, uzatvorený v tagoch <hiero>.
D5
O24O24
{{Hiero/meno|<hiero>D5</hiero>|right||
<hiero>O24-O24</hiero>}}
Kartuša so sprievodným textom v tabuľke {{Hiero/1cartouche}}
Bereniké v hieroglyfoch
R7
r
n
i i
qAt
H8
{{Hiero/1cartouche|meno=Bereniké|
nomen=<hiero>R7:r-n:i*i-q-A-t:H8</hiero>
|align=left|era=pt}}
Parametre:
 • meno: Meno panovníka, ktoré sa objaví v hlavičke tabuľky.
 • nomen: Zápis rodného alebo iného mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
Dve kartuše so sprievodným textom v tabuľke {{Hiero/2cartouche}}
Pepi I. Merire v hieroglyfoch
praenomen alebo trónne meno
M23
t
L2
t
ramrii
nomen alebo vlastné meno
G39N5
p
p
ii
{{Hiero/2cartouche|meno=Pepi I. Merire|
nomen=<hiero>p:p-i-i</hiero>|
praenomen=<hiero>ra-mr-i-i</hiero>|
align=left|era=str}}
Parametre:
 • meno: Meno panovníka, ktoré sa objaví v hlavičke tabuľky.
 • nomen: Zápis rodného mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • praenomen: Zápis trónneho mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
Serech so sprievodným textom v tabuľke {{Hiero/1serech}}
Hor Aha v hieroglyfoch
G5
D34
{{Hiero/1serech|meno=Hor Aha|
hor=<hiero>D34</hiero>|align=left|era=ao}}
Parametre:
 • meno: Meno panovníka, ktoré sa objaví v hlavičke tabuľky.
 • hor: Zápis Horovho mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
Trojmenná titulatúra so sprievodným textom v tabuľke {{Hiero/3mena}}
Amennotep III. v hieroglyfoch
serech alebo Horovo meno
G5
E1
D44
N28G17C10
praenomen alebo trónne meno
M23L2
N5C10V30
nomen alebo vlastné meno
G39N5
M17Y5
N35
R4
X1 Q3
{{Hiero/3mena|meno=Amennotep III.|
hor=<hiero>E1:D44-N28-G17-C10</hiero>|
nomen=<hiero>M17-Y5:N35-R4:X1*Q3</hiero>|
praenomen=<hiero>N5-C10-V30</hiero>
|era=nr}}
Parametre:
 • meno: Meno panovníka, ktoré sa objaví v hlavičke tabuľky.
 • hor: Zápis Horovho mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • nomen: Zápis rodného mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • praenomen: Zápis trónneho mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
Päťmenná titulatúra so sprievodným textom v tabuľke {{Hiero/5mien}}
Ini v hieroglyfoch
serech alebo Horovo meno
G5
F36N17
N17
meno Oboch paní
G16
msU25
meno Zlatého Hora
G8
z
I1
q
n
nwwA12
Z2
praenomen alebo trónne meno
M23L2
ramnxpr
nomen alebo vlastné meno
G39N5
G39raW25ii
{{Hiero/5mien|meno=Ini|
hor=<hiero>F36-N17:N17</hiero>|
nomen=<hiero>G39-ra-W25-i-i</hiero>|
praenomen=<hiero>ra-mn-xpr</hiero>|
obepanie=<hiero>ms-U25</hiero>|
zlatyhor=<hiero>z:I1-q:n-nw-w-A12:Z2</hiero>|
era=3po|width=250px}}
Parametre:
 • meno: Meno panovníka, ktoré sa objaví v hlavičke tabuľky.
 • hor: Zápis Horovho mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • nomen: Zápis rodného mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • praenomen: Zápis trónneho mena panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • obepanie: Zápis mena Oboch paní panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.
 • zlatyhor: Zápis mena Zlatého Hora panovníka v hieroglyfoch uzatvorených tagmi <hiero>.

Pozri ajAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.