Šablóna:Infobox

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie

Táto šablóna je "polotovar" – používa sa na vytvorenie ďalších šablón. To znamená, že nie je určená na použitie priamo v článku.

Riadok v tabuľke môže byť buď hlavička, pár popis/dáta, alebo jednoducho iba dáta. Ak je riadok definovaný aj ako hlavička, aj ako pár popis/dáta, hlavička je dominantná (pár popis/dáta je ignorovaný). Ak chcete vložiť obrázok inde než na vrch infobox-u, alebo vložiť vlastné dáta, je to možné použitím riadku len ako dáta.

Parametre

Nadpis

Text v nadpise nad infobox-om
(zvyšné dáta prídu sem)
Text v nadpise vo vrchnom riadku infobox-u
Text "zahlaviePopis"
Druhé záhlavie
(zvyšné dáta prídu sem)

Sú dva spôsoby, ako vložiť nadpis do infobox-u. Jeden zobrazí nadpis vnútri tabuľky, zatiaľ čo druhý ho zobrazí nad tabuľkou. Môžete ich použiť oba súčasne, len jeden z nich, alebo žiaden (to sa neodporúča).

nadpis
Text, ktorý bude zobrazený nad tabuľkou.
zahlavie
Text, ktorý bude zobrazený hore v tabuľke.
zahlaviePopis
Text, koprý sa zobrazí v políčku zahlavie, menším fontom a italikou
zahlavie2
Text, ktorý bude zobrazený ako druhé záhlavie, menším fontom

Voliteľný obsah

obrazok
Obrázok, ktorý sa má zobraziť na vrchu tabuľky. Pre zobrazenie obrázka treba vložiť aj syntax pre jeho zobrazenie, napríklad [[Image:Obrazok.jpg|200px]]. Obrázok je prednastavený na zarovnanie na stred.
popisObrazka
Popis k obrázku – text, ktorý sa zobrazí pod obrázkom. Na rozdiel od parametra format sa nezobrazí bez použitia obrázku, aj keď je vyplnený.
hlavicka(n)
Text, ktorý sa zobrazí v riadku n ako hlavička (tučným písmom a zvýraznený).
popis(n)
Text, ktorý sa zobrazí v riadku n ako popis dát (v ľavej bunke, tučným písmom a zvýraznene).
data(n)
Text, ktorý sa zobrazí v riadku n ako dáta (v pravej bunke).
zapatie
Text, ktorý sa zobrazí v spodnej bunke. Spodná bunka je určená pre poznámku a iné informácie.

Voliteľné CSS štýlovanie

stylTela
Nastaví štýl pre celú infobox tabuľku.
stylNadpisu
Nastaví štýl pre nadpis. Nastavovanie farby pozadia je nevhodné, keďže nadpis je zobrazený mimo tabuľky.
stylZahlavia
Nastaví štýl pre záhlavie. Štandardný štýl má nastavené vlastnosti "font-size: 125%; font-weight: bold;", keďže táto bunka je zvyčajne používaná pre nadpis. Ak chcete použiť vrchnú bunku pre bežný text, vložte do parametra stylZahlavia "font-size: medium;".
stylZahlaviaPopis
Nastaví štýl pre popis záhlavia, ktoré je realizované ako div-kontajner vložený v bunke "zahlavie"
stylZahlavia2
Nastaví štýl pre druhé záhlavie.
stylObrazka
Nastaví štýl pre bunku, v ktorej je obrázok, vrátane jeho komentára. No vlastnosti ovplyvňujúce text by ste mali vložiť do parametra stylKomentara a nie sem.
stylPopisObrazka
Nastaví štýl pre text komentára obrázka.
stylHlavicky
Nastaví štýl pre všetky bunky s hlavičkami.
stylPopisu
Nastaví štýl pre všetky bunky s popismi.
stylDat
Nastaví štýl pre všetky bunky s dátami.
stylHlavickyN
Nastaví štýl pre bunku číslo N.
stylPopisuN
Nastaví štýl pre popis bunky číslo N.
stylDatN
Nastaví štýl pre dáta bunky číslo N.
stylZapatia
Nastaví štýl pre spodnú bunku – zápätie.

Staré parametre

komentar
Komentár k obrázku – text, ktorý sa zobrazí pod obrázkom. Zobrazí sa aj bez použitia obrázku, pokiaľ je vyplnený. Tento parameter je síce podporovaný, ale odporúča sa používať parameter popisObrazka
stylKomentara
Nastaví štýl pre text komentára obrázka.

Nastavovanie polí ako nepovinné

Riadok s popisom, ale žiadnymi dátami, sa nezobrazí. Toto umožňuje jednoduchú tvorbu nepovinných riadkov v infobox-e. Aby ste spravili riadok nepovinným, použite parameter, ktorého prednastavená hodnota je prázdny reťazec. Napríklad:

 | popis5 = Populácia
 | data5 = {{{populacia|}}}

V tomto prípade, ak článok nedefinuje parameter populacia v jeho infobox-e, riadok sa nezobrazí.

Pre komplexnejšie polia s predformátovaným obsahom, ktoré budú stále zobrazené, aj keď parameter nebude definovaný, môžete použiť podmienený výraz "#if" pre zmiznutie všetkého, ak parameter nebol použitý. V nasledujúcom príklade podmienený výraz čítajte ako "#if : parameter hmotnost bol nastavený | tak ho zobraz nasledovaný 'kg'" (if je angl. ak):

 | popis6 = Hmotnosť
 | data6 = {{#if:{{{hmotnost|}}} | {{{hmotnost}}} kg}}

Ďalšie informácie ohľadne #if čítajte tu (stránka je po anglicky). Taktiež aj hlavičky môžu byť nepovinné. Ak chcete, aby sa hlavička zobrazila len ak je jeden, či viac parametrov vyplnených, môžete použiť nasledujúci príklad:

{{Infobox
 | nadpis  = Príklad nepovinnej hlavičky
 | hlavička1 = {{#if:{{{udaj1|}}}{{{udaj2|}}}{{{udaj3|}}} |Nepovinná hlavička}}
 | popis2  = Údaj 1
 | data2   = {{{udaj1|}}}
 | popis3  = Údaj 2
 | data3   = {{{udaj2|}}}
 | popis4  = Údaj 3
 | data4   = {{{udaj3|}}}
}}

hlavička1 sa zobrazí ak bude hociktorý z parametrov udaj1, udaj2, alebo udaj3 zadaný. Ak nebude zadaný ani jeden z troch parametrov, hlavička sa nezobrazí.

Príklady

Test Infobox-u
Záhlavie infoboxu
Záhlavie - podnadpis
Druhé záhlavie

Popis obrázka example.png
Zadaná len hlavička
Zadané len dáta
Zadané všetky tri (hlavička)
Zadaný popis a dáta (popis)Zadaný popis a dáta (dáta)
zmena farieb jednej bunky
Zadaný popis a dáta (popis)Zadaný popis a dáta (dáta)
Text zápätia
{{Infobox
 | stylTela   = 
 | nadpis    = Test Infobox-u
 | stylNadpisu  = 
 | zahlavie   = Záhlavie infoboxu
 | stylZahlavia = background:#ccf;
 | zahlaviePopis = Záhlavie - podnadpis
 | stylZahlaviaPopis = background:#ddf;
 | zahlavie2   = Druhé záhlavie
 | stylZahlavia2 = background:#ddf;
 | obrazok    = [[Image:example.png|200px]]
 | stylObrazka  = 
 | popisObrazka = Popis obrázka example.png
 | stylPopisObrazka = font-style: italic;
 | stylHlavicky = background:#ccf;
 | stylPopisu  = background:#ddf;
 | stylDat    = 

 | hlavicka1 = Zadaná len hlavička
 | popis1  = 
 | data1   = 
 | hlavicka2 = 
 | popis2  = Zadaný len popis
 | data2   = 
 | hlavicka3 =
 | popis3  = 
 | data3   = Zadané len dáta
 | hlavicka4 = Zadané všetky tri (hlavička)
 | popis4  = Zadané všetky tri (popis)
 | data4   = Zadané všetky tri (dáta)
 | hlavicka5 =
 | popis5  = Zadaný popis a dáta (popis)
 | data5   = Zadaný popis a dáta (dáta)
 | stylHlavicky14 = background:blue; color:yellow;
 | hlavicka14 = zmena farieb jednej bunky
 | popis15  = Zadaný popis a dáta (popis)
 | stylPopisu15 = background:darkblue; color:yellow;
 | data15   = Zadaný popis a dáta (dáta)
 | stylDat15 = background:lightblue
 | stylZapatia = background:#ddf;
 | zapatie   = Text zápätia
}}

Všimnite si, že keď je popis zadaný ale dáta nie, riadok sa nezobrazí v infobox-e. A keď je hlavička zadaná v rovnakom riadku ako dáta, hlavička dostane prednosť.

V tomto prípade nastavíme parametre stylTela na "width:20em;" a stylPopisu na "width:33%;".

Test Infobox-u
Popis 1Dáta 1
Popis 2Dáta 2
Popis 3Dáta 3
Header 4
Popis 5Dáta 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Text zapatia

Úplná, prázdna syntax

Šablóna zobrazí najviac 99 riadkov, pretože by bol výpis príliš dlhý, uvádzame v ňom len 20.

{{Infobox
 | stylTela     = 
 | nadpis      = 
 | stylNadpisu    = 
 | zahlavie     = 
 | stylZahlavia   = 
 | zahlaviePopis   = 
 | stylZahlaviaPopis = 
 | stylZahlavia2   = 
 | zahlavie2     = 
 | obrazok      = 
 | stylObrazka    = 
 | popisObrazka   = 
 | stylPopisObrazka = 
 | stylHlavicky   = 
 | stylPopisu    = 
 | stylDat      = 

 | hlavicka1   = 
 | stylHlavicky1 = 
 | popis1    = 
 | stylPopisu1  = 
 | data1     = 
 | stylDat1   = 
 | hlavicka2 = 
 | popis2   = 
 | data2   = 
 | hlavicka3 = 
 | popis3   = 
 | data3   = 
 | hlavicka4 = 
 | popis4   = 
 | data4   = 
 | hlavicka5 = 
 | popis5   = 
 | data5   = 
 | hlavicka6 = 
 | popis6   = 
 | data6   = 
 | hlavicka7 = 
 | popis7   = 
 | data7   = 
 | hlavicka8 = 
 | popis8   = 
 | data8   = 
 | hlavicka9 = 
 | popis9   = 
 | data9   = 
 | hlavicka10 = 
 | popis10  = 
 | data10   = 
 | hlavicka11 = 
 | popis11  = 
 | data11   = 
 | hlavicka12 = 
 | popis12  = 
 | data12   = 
 | hlavicka13 = 
 | popis13  = 
 | data13   = 
 | hlavicka14 = 
 | popis14  = 
 | data14   = 
 | hlavicka15 = 
 | popis15  = 
 | data15   = 
 | hlavicka16 = 
 | popis16  = 
 | data16   = 
 | hlavicka17 = 
 | popis17  = 
 | data17   = 
 | hlavicka18 = 
 | popis18  = 
 | data18   = 
 | hlavicka19 = 
 | popis19  = 
 | data19   = 
 | hlavicka20 = 
 | popis20  = 
 | data20   = 

 | zapatie   = 
 | stylZapatia =
}}
Ďalšie riadky
 | hlavicka21 = 
 | popis21  = 
 | data21   = 
 | hlavicka22 = 
 | popis22  = 
 | data22   = 
 | hlavicka23 = 
 | popis23  = 
 | data23   = 
 | hlavicka24 = 
 | popis24  = 
 | data24   = 
 | hlavicka25 = 
 | popis25  = 
 | data25   = 
 | hlavicka26 = 
 | popis26  = 
 | data26   = 
 | hlavicka27 = 
 | popis27  = 
 | data27   = 
 | hlavicka28 = 
 | popis28  = 
 | data28   = 
 | hlavicka29 = 
 | popis29  = 
 | data29   = 
 | hlavicka30 = 
 | popis30  = 
 | data30   = 
 | hlavicka31 = 
 | popis31  = 
 | data31   = 
 | hlavicka32 = 
 | popis32  = 
 | data32   = 
 | hlavicka33 = 
 | popis33  = 
 | data33   = 
 | hlavicka34 = 
 | popis34  = 
 | data34   = 
 | hlavicka35 = 
 | popis35  = 
 | data35   = 
 | hlavicka36 = 
 | popis36  = 
 | data36   = 
 | hlavicka37 = 
 | popis37  = 
 | data37   = 
 | hlavicka38 = 
 | popis38  = 
 | data38   = 
 | hlavicka39 = 
 | popis39  = 
 | data39   = 
 | hlavicka40 = 
 | popis40  = 
 | data40   = 
 | hlavicka41 = 
 | popis41  = 
 | data41   = 
 | hlavicka42 = 
 | popis42  = 
 | data42   = 
 | hlavicka43 = 
 | popis43  = 
 | data43   = 
 | hlavicka44 = 
 | popis44  = 
 | data44   = 
 | hlavicka45 = 
 | popis45  = 
 | data45   = 
 | hlavicka46 = 
 | popis46  = 
 | data46   = 
 | hlavicka47 = 
 | popis47  = 
 | data47   = 
 | hlavicka48 = 
 | popis48  = 
 | data48   = 
 | hlavicka49 = 
 | popis49  = 
 | data49   = 
 | hlavicka50 = 
 | popis50  = 
 | data50   = 
 | hlavicka51 = 
 | popis51  = 
 | data51   = 
 | hlavicka52 = 
 | popis52  = 
 | data52   = 
 | hlavicka53 = 
 | popis53  = 
 | data53   = 
 | hlavicka54 = 
 | popis54  = 
 | data54   = 
 | hlavicka55 = 
 | popis55  = 
 | data55   = 
 | hlavicka56 = 
 | popis56  = 
 | data56   = 
 | hlavicka57 = 
 | popis57  = 
 | data57   = 
 | hlavicka58 = 
 | popis58  = 
 | data58   = 
 | hlavicka59 = 
 | popis59  = 
 | data59   = 
 | hlavicka60 = 
 | popis60  = 
 | data60   = 
 | hlavicka61 = 
 | popis61  = 
 | data61   = 
 | hlavicka62 = 
 | popis62  = 
 | data62   = 
 | hlavicka63 = 
 | popis63  = 
 | data63   = 
 | hlavicka64 = 
 | popis64  = 
 | data64   = 
 | hlavicka65 = 
 | popis65  = 
 | data65   = 
 | hlavicka66 = 
 | popis66  = 
 | data66   = 
 | hlavicka67 = 
 | popis67  = 
 | data67   = 
 | hlavicka68 = 
 | popis68  = 
 | data68   = 
 | hlavicka69 = 
 | popis69  = 
 | data69   = 
 | hlavicka70 = 
 | popis70  = 
 | data70   = 
 | hlavicka71 = 
 | popis71  = 
 | data71   = 
 | hlavicka72 = 
 | popis72  = 
 | data72   = 
 | hlavicka73 = 
 | popis73  = 
 | data73   = 
 | hlavicka74 = 
 | popis74  = 
 | data74   = 
 | hlavicka75 = 
 | popis75  = 
 | data75   = 
 | hlavicka76 = 
 | popis76  = 
 | data76   = 
 | hlavicka77 = 
 | popis77  = 
 | data77   = 
 | hlavicka78 = 
 | popis78  = 
 | data78   = 
 | hlavicka79 = 
 | popis79  = 
 | data79   = 
 | hlavicka80 = 
 | popis80  = 
 | data80   = 
 | hlavicka81 = 
 | popis81  = 
 | data81   = 
 | hlavicka82 = 
 | popis82  = 
 | data82   = 
 | hlavicka83 = 
 | popis83  = 
 | data83   = 
 | hlavicka84 = 
 | popis84  = 
 | data84   = 
 | hlavicka85 = 
 | popis85  = 
 | data85   = 
 | hlavicka86 = 
 | popis86  = 
 | data86   = 
 | hlavicka87 = 
 | popis87  = 
 | data87   = 
 | hlavicka88 = 
 | popis88  = 
 | data88   = 
 | hlavicka89 = 
 | popis89  = 
 | data89   = 
 | hlavicka90 = 
 | popis90  = 
 | data90   = 
 | hlavicka91 = 
 | popis91  = 
 | data91   = 
 | hlavicka92 = 
 | popis92  = 
 | data92   = 
 | hlavicka93 = 
 | popis93  = 
 | data93   = 
 | hlavicka94 = 
 | popis94  = 
 | data94   = 
 | hlavicka95 = 
 | popis95  = 
 | data95   = 
 | hlavicka96 = 
 | popis96  = 
 | data96   = 
 | hlavicka97 = 
 | popis97  = 
 | data97   = 
 | hlavicka98 = 
 | popis98  = 
 | data98   = 
 | hlavicka99 = 
 | popis99  = 
 | data99   = Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.