Ženské ohanbie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ženské ohanbie (iné názvy: ženské pudendum, vulva, staršie nepresne lono; lat. pudendum femininum) je súhrnné označenie pre ženské vonkajšie primárne pohlavné orgány.

V užšom zmysle je tvorené len veľkými a malými pyskami ohanbia a dráždcom, v širšom zmysle je tvorené aj vrchom ohanbia, predsieňou pošvy, malými a veľkými predsieňovými žliazkami a hľuzou predsiene.

Vrch ohanbia (mons pubis, mons veneris), hovorovo Venušin pahorok, je kožná vyvýšenina, nadvihnutá vrstvou tukového tkaniva, umiestnená pred sponou lonových kostí. Smerom dozadu prechádza do veľkých pyskov ohanbia (labia majora pudendi). Vrch ohanbia a veľké pysky ohanbia sú kryté chlpmi pubického ochlpenia (pubes), ktoré u dospelých žien končí ostrou hranicou nad lonovou sponou, ale distálne môže zasahovať až na stehná.

Veľké pysky ohanbia sú kožné valy, podkladom ktorých je prevažne tukové tkanivo. Medzi sebou uzatvárajú štrbinu ohanbia (rima pudendi). Vzadu prechádzajú plynule do hrádze (perinaeum).

Malé pysky ohanbia (labia minora pudendi) sú pomerne tenké kožné valy, ktorých silne pigmentovaná koža má charakter sliznice. Podkladom malých pyskov je väzivo, ktoré neobsahuje tukové bunky. Sú uložené v štrbine ohanbia a väčšinou sú ukryté medzi veľkými pyskami. V ich veľkosti a tvare je značná variabilita, najmä v dôsledku etnicity osoby. Smerom dopredu smerujú k draždcu a vytvárajú predkožku (preputium clitoridis) a uzdičku (frenulum clitoridis). Smerom dozadu prechádzajú do veľkých pyskov ohanbia.

Medzi malými pyskami ohanbia je otvor nazývaný predsieň pošvy (vestibulum vaginae), do ktorej sa otvára pošva a pred ňou močová rúra. V sliznici predsiene sú početné malé predsieňové žliazky (glandulae vestibulares minores), ktoré produkujú hlien a udržujú stálu vlhkosť vulvy (predsiene). Pri báze malých pyskov ohanbia je uložená dlhá hľuza predsiene (bulbus vestibuli), ktorá je tvorená spleťou žíl. Za hľuzou predsiene je uložená párová veľká predsieňová žľaza (glanula vestibularis major), ktorej vývod ústi do predsiene pošvy. Produkuje hlienovitý sekrét, ktorý zvlhčuje vstup do vagíny pri vzrušení.