Živnostenský úrad

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Živnostenský úrad je:

  • jednak termín (písaný na začiatku s malým ž), ktorým živnostenský zákon označuje úrad štátnej správy (v súčasnosti je to konkrétne "normálny" okresný úrad ako aj okresný úrad v sídle kraja) ako orgán vykonávajúci štátnu správu v oblasti živnostenského podnikania v oblastiach, kde ju nevykonáva Ministerstvo vnútra SR [1], a
  • jednak názov (písaný na začiatku s veľkým Ž) odboru živnostenského podnikania v rámci niektorých okresných úradov.

Živnostenský úrad je predovšetkým to miesto, kde je potrebné vykonať ohlásenie živnosti, ak niekto hodlá prevádzkovať živnosť. Konkrétne živnostenský zákon uvádza: "Kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby." [2] Živnostenský úrad po ohlásení následne vydá živnostenské oprávnenie.

Okrem toho živnostenský úrad najmä vydáva rôzne potvrdenia a vykonáva úlohy jednotného kontaktného miesta. [3]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Piata A časť živnostenského zákona (aktuálne a staršie znenia)
  2. § 45(1) živnostenského zákona
  3. § 66b, 66ba živnostenského zákona