Živnostenský úrad

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Živnostenský úrad je obvodný úrad príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad v sídle kraja podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu v sídle kraja sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.

Voči živnostenskému úradu je potrebné splniť ohlasovaciu povinnosť, ak fyzická alebo právnicka osoba hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť. ŽÚ následne vydá živnostenský list, ktorý slúži ako doklad o oprávnení prevádzkovať živnosť. ŽÚ tiež rozhoduje o udelení koncesie (povolenia), a to vydaním koncensej listiny alebo zamietnutím žiadosti, ak žiadateľ nespĺňa všeobecné alebo osobitné podmienky v zmysle zákona č. 455/1991 Zb.