Abiotický faktor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Abiotické faktory alebo abiotické zložky (prostredia) sú krajinné faktory (zložky) neživej prírody, ktoré vytvárajú podmienky pre existenciu života. Súbor abiotických zložiek prostredia sa označuje ako abiotický komplex krajiny.

Existuje viacero druhov abiotických faktorov:

  • geologické faktory – zloženie hornín a ich fyzikálno-chemické vlastnosti
  • geomorfologické faktory – charakter lokality (napr. tvar, výška, sklon, členitosť a podobne), ktorý ovplyvňuje kolobeh vody a energie
  • hydrologické faktory – voda, jej fyzikálne a chemické vlastnosti (teplota, skupenstvo, obsah chemických látok) a kolobeh
  • klimatické faktory – atmosféra a jej zmeny, slnečné žiarenie; sú najdôležitejšie, pretože ovplyvňujú do značnej miery i faktory ostatné
  • pôdne faktory – pôda a jej vlastnosti

Súhrn abiotických faktorov vytvára tzv. stanovište, ktoré – ak je osídlené živými organizmami – sa nazýva biotop.

Každý z faktorov má na dané prostredie zásadný vplyv a vzájomne sa ovplyvňujú: napríklad pôda, jej množstvo a zloženie, ovplyvňuje kolobeh vody – množstvo, ktoré je schopná zadržať, jej vyparovanie a podobne. Naopak voda ovplyvňuje pôdu (erózia, chemické zloženie atď.).

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]