Ad oculos

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ad oculos (v doslovnom preklade z lat.: „k očiam“, „pred oči“, „pred očami“[1][2]) je latinský výraz, ktorý znamená „názorne“, „pred očami“, „pred oči“.[3] Napr. demonstratio ad oculos je „očividný dôkaz“[4][chýba vhodnejší zdroj]demonštrovať niečo ad oculos znamená niečo tak názorne demonštrovať (predviesť, vysvetliť), akoby to mal dotyčný pred očami.[5]

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. ad. In Pražák, Josef M. – Novotný, František – Sedláček, Josef. Latinsko-český slovník. A-K. [19. vyd.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, [1980] c1955, s. 21.; oculus. In Pražák, Josef M. – Novotný, František – Sedláček, Josef. Latinsko-český slovník. L-Z. 19. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980, s. 161.
  2. ad. In Špaňár, Július – Hrabovský, Jozef. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. 8. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2012. ISBN 978-80-10-02233-5, s. 21.; oculus. In Špaňár, Július – Hrabovský, Jozef. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. 8. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2012. ISBN 978-80-10-02233-5, s. 405.
  3. ad oculos [online]. In Balážová, Ľubica – Bosák, Ján (eds.). Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá,2005. ISBN 80-10-00381-6. [cit. 2018-02-25].
  4. Adamjak, Roman. Demonstratio ad oculos. In ABZ.cz : slovník cizích slov [online]. [s. l.] : [s. n.], c2005-2018 [cit. 2018-02-25].
  5. Ad oculos. In Ottův slovník naučný : Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. První díl. A — Alpy. V Praze : J. Otto, 1888, s. 221.