Adhézne konanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Adhézne konanie je časť trestného konania, ktorej obsahom sú (niektoré) súkromnoprávne nároky súvisiace s daným trestným činom. V súčasnej slovenskej právnej úprave sú týmito súkromnoprávnymi nárokmi len nároky na náhradu škody.

Dejiny[upraviť | upraviť kód]

Adhézne konanie je koncept prevzatý v Rakúskej monarchii (vrátane Uhorska) v roku 1850 z nemeckého práva. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní bolo adhézne konanie v Uhorsku zakotvené odchylne od rakúskej úpravy v uhorskom zákonnom článku XXXIII/1896 (uhorský Trestný poriadok), ktorý platil na Slovensku do roku 1950. Súčasná (resp. približne súčasná) podoba adhézneho konania je na Slovensku v platnosti od nadobudnutia účinnosti česko-slovenského Trestného poriadku z roku 1950 (zákon č. 87/1950 Zb).

Súčasná slovenská právna úprava[upraviť | upraviť kód]

Adhézne konanie je upravené v §46 (1),(3),(4), §256 (2), §287 a § 288 (a nepriamo aj v ďalších paragrafoch) Trestného poriadku z roku 2005 (zákon č. 301/2005 Z.z.).

Adhézne konanie je súčasť hlavného pojednávania trestného konania. Nie je samostatnou časťou trestného konania, ale splýva s trestným konaním. Rieši náhradu škody, ktorú následkom trestného činu utrpel poškodený. Adhézne konanie je fakultatívne a o jeho vykonaní rozhoduje súd. Riadi sa normami týkajúcimi sa náhrady škody, t. j. najčastejšie normami občianskeho práva. Na základe jeho výsledkov súd rozhodne o náhrade škody alebo odkáže poškodeného na občianskoprávne konanie.

Ak poškodený trestným činom utrpel majetkovú škodu, môže si teda uplatniť nárok na náhradu škody priamo v trestnom konaní proti obžalovanému. Ak ho súd uzná vinným a nárok na náhradu škody z tejto viny vyplýva, môže o nároku na náhradu škody rozhodnúť trestný súd spolu s rozhodnutím o trestnom čine.

Účelom je predovšetkým urýchlenie a úspora nákladov konania (konaní) medzi stranami sporu.

Zdroje[upraviť | upraviť kód]

  • Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana (A-Belk). I. vyd. Banská Bystrica : Veda, vydavateľstvo SAV a Stredoslovenské vydavateľstvo, a. s., 1999. 1. z 12 zv. (696 s.) ISBN 80-224-0554-X. číslo publikácie 3259. Kapitola A, s. 51-52.
  • Adhézne konanie [online]. najprávo.sk, 27.1. 2011, [cit. 2013-01-27]. Dostupné online.
  • Trestný poriadok z roku 2005, t. j. Zákon č. 301/2005 Z.z. (a všetky predchádzajúce verzie Trestného poriadku od roku 1950)
  • Růžička, M. et al.: Poškozený a adhezní řízení v České republice, 2007 (najmä str. 99 a nasl.)
  • Adhaesní řížení in: Ottův slovník naučný [1]
  • Hendrych, D. et al.: Právnický slovník, Praha, 2001