Administratívne členenie Afganistanu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mapa afganských provincií

Afganistan je administratívne hierachicky rozdelený na:

Obce majú vo svojom čele 3 základné orgány – malika (akéhosi starostu), miraba (človek, ktorý sa stará o prídely pitnej vody) a mullaha. V dnešnom Afganistane je však bežnejšia tá situácia, že obci vládne vlastník najväčšej časti pôdy v oblasti – tzv. khan, a to aj napriek existencii voleného malika či miraba.