Advokát

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
francúzsky advokát (r. 1910)

Advokát je právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb iným fyzickým, alebo právnickým osobám, a to spravidla za úplatu.

Advokát bola v starovekom Ríme čestná funkcia a označovala právneho znalca poskytujúceho služby občanom zdarma. Za čias Uhorska a prvej Československej republiky bol advokát slobodné povolanie a pôsobil ako právny poradca i zástupca. V súčasnosti nie je advokát úradná osoba a takisto sa jedná o slobodné povolanie.[1]

Advokát musí byť povinne zapísaný v zozname advokátov vedenom advokátskou komorou.[2] K jeho úlohám patrí:[1]

  • obhajoba občanov v trestnom, občiansko-právnom a správnom konaní
  • spisovanie listín (zmluvy, prehlásenia a pod.)
  • právne analýzy a expertíza

Na Slovensku môže vykonávať povolanie advokáta iba človek s ukončeným vysokoškolským právnym vzdelaním, ktorý zložil advokátske skúšky a splnil všetky zákonné podmienky pre zápis do zoznamu advokátov.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Advokát. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 58.
  2. ZÁKON č.586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Wikicitátoch Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Advokát
  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Advokát

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • ccbe.org - v pdf Zásady výkonu advokátskeho povolania (Etický kodex advokátov Európskej únie)