Letecká telekomunikačná sieť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Letecká telekomunikačná sieť ponúka služby spojenia pre dátový prenos organizáciám poskytujúcim letové prevádzkové služby a spoločnostiam prevádzkujúcim lietadlá a zebezpečuje nasledujúce typy spojenia:

 • spojenie v rámci letovej prevádzkovej služby (ATCS)
 • spojenie pre leteckú operačnú kontrolu (AOC)
 • letecké administratívne spojenie (AAC)
 • letecké spojenie pre cestujúcich (APC)
 • Prenos dát letových prevádzkových služieb na palubu lietadiel (LPS)
 • Výmenu informácií LPS medzi strediskami LPS
 • Možnosť výmeny informácií týkajúcich sa meteorologického zabezpečenia, plánov letov, oznamov pre pilotov

Ponúka spojenie medzi

 • palubnými a pozemnými systémami a
 • niekoľkými pozemnými systémami

Okrem toho zabezpečuje dátový prenos, je založená na medzinárodne uznávaných štandardoch pre dátový prenos, určuje architektúru, ktorá umožňuje zjednotiť verejné a súkromné podsiete „lietadlo – zem“ a „zem – zem“, využíva podsiete „lietadlo – zem“.

Prevádzkové požiadavky[upraviť | upraviť zdroj]

Na leteckú komunikačnú sieť sú kladené prísne prevádzkové požiadavky. Vyžaduje sa:

 • kvalita služby
 • bezpečnosť
 • mobilný systém – schopnosť preniesť správu ktorýmkoľvek smerom
 • mobilita koncového zariadenia – schopnosť prijať správu v rôznych sieťach
 • veľká šírka prenosového pásma – potreba zabezpečenia ďalších služieb (mobilné siete, internet)

Protokoly[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci leteckej komunikačnej siete sa využívajú viaceré komunikačné protokoly:

 • protokol X 25
 • IP protokol – v LAN sieťach
 • Frame Relay – v sieťach z viacerých modulov
 • ATM – 60-70r, pre prenos hlasových dát nevýhodný
 • CPDLC – pre komunikáciu „lietadlo – zem“

Aplikácia kontextového riadenia[upraviť | upraviť zdroj]

Umožňuje lietadlu pripojiť sa k pozemnému systému LPS, v niektorých prípadoch pozemný systém môže vyžadovať od lietadla nadviazať kontakt s konkrétnym pozemným systémom. Zabezpečuje výmenu informácií, vrátane poskytnutia adresy siete. Je možnosť smerovať informáciu o pripojení inému pozemnému systému LPS.

ATN zabezpečuje nasledujúce funkcie kontextového riadenia:

 • Pripojenie
 • Nadviazanie spojenia
 • Obnova
 • Odpoveď na zem
 • Registrácia

Aplikácia „Automatické závislé sledovanie“ ADS[upraviť | upraviť zdroj]

Aplikácia ADS zahrňuje palubné a pozemné komponenty. Palubný komponent zabezpečuje s použitím služby ATN možnosť automaticky prenášať pozemnému komponentu dáta, vysielané palubnými navigačnými systémami (napríklad identifikácia lietadla, štvorrozmerné informácie o polohe, dáta o zámere lietadla a doplnkové dáta)

ATN zabezpečuje nasledujúce funkcie ADS:

 • Kontakty na prenos správ na základe žiadosti
 • Kontakty na prenos opakujúcich sa hlásení
 • Kontakty na prenos nepravidelných hlásení
 • Tiesňové kontakty
 • Spätné kontakty

Aplikácia „spojenie riadiaci – pilot“ dátovým spojom“ Aplikácia zahrňuje palubné a pozemné komponenty, zabezpečuje možnosť výmeny dát medzi orgánmi LPS a lietadlami.

ATN zabezpečuje funkcie aplikácie spojením „riadiaci – pilot“ dátovým spojom

 • výmena správ medzi riadiacim a pilotom
 • prenos splnomocnení vzťahujúcim sa k dátam
 • vydanie povolení riadiacim pre ďalsí úsek trasy a
 • posielanie na zem

Aplikácia „letová informačná služba“ (FIS) Ponúka užívateľom vzdušného priestoru letové informačné služby, zabezpečované pozemnými službami.

Aplikácia „automatická informačná služba v koncovej oblasti (ATIS)“ ATN zabezpečuje nasledujúce funkcie aplikácie ATIS

 • kontakty na požadované FIS iniciované lietadlami,
 • kontakty na obnovu dát FIS iniciované lietadlami
 • kontakty na ukončenie FIS iniciované tak lietadlami ako i na zemi.

Aplikácia „spojenie medzi strediskami“

Umožňuje vykonávať výmenu informácií medzi orgánmi letových prevádzkových služieb.

Výmena dát medzi strediskami LPS[upraviť | upraviť zdroj]

Výmena dát predstavuje spôsob aplikácie ATN, ktorý je využívaný dvoma strediskami letových prevádzkových služieb a umožňuje výmenu informácii LPS, týkajúcich sa oznámenia letu, koordinácie letu, predanie riadenia letu a správ s voľným textom.

ATN zabezpečuje nasledujúce funkcie aplikácie výmeny dát:

 • oznámenie letu
 • koordinácia letu
 • predanie riadenia
 • predanie spojenia
 • prenos sledovacích dát
 • prenos dát všeobecného charakteru

Aplikácia „služba výmeny správ LPS“ Zabezpečuje výmenu správ LPS medzi užívateľmi

ATN zabezpečuje nasledujúce funkcie aplikácie „Služba výmeny správ LPS“

 • služba správam LPS
 • služba prechodu správ ATN