Agremán (diplomacia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Agremán alebo agrément je súhlas štátu s prijatím navrhovaného kandidáta druhého štátu ako diplomatického zástupcu vo svojej krajine. Žiadosť o agremán sa podáva spravidla tak, že titulár (vyslanec, veľvyslanec) ktorý má byť odvolaný, navštívi ministra alebo iného povereného pracovníka prijímajúceho štátu a prednesie mu úmysel svojej vlády vymenovať nového diplomatického zástupcu. Pritom ho zároveň informuje o najdôležitejších osobných dátach nového titulára. Prijímajúci štát spravidla v lehote jedného, dvoch týždňov oznámi svoje stanovisko k agremánu.

Odmietnutie udelenia súhlasu býva veľmi zriedkavé, a to vtedy, ak navrhovaná osoba nového diplomatického zástupcu je pre prijímajúci štát neprijateľná. Dôvody odmietnutia podľa medzinárodných zvyklostí netreba oznámiť.

Tento postup pred vymenovaním nepredpisujú nijaké medzinárodné zmluvy, vyplýva však z medzinárodnoprávnych zvyklostí a zásadne sa dodržiava. Agremán nie je potrebný pre diplomatický personál.

Po udelení agremánu nasleduje obvykle vymenovanie. Vyslanci a veľvyslanci začínajú však svoju činnosť nie vymenovaním, ale až odovzdaním poverovacích listín hlave prijímajúceho štátu. Podľa Ústavy Slovenskej republiky zastupuje prezident štát navonok, prijíma cudzích a poveruje našich vyslancov a veľvyslancov.