Aktualizácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Aktualizácia môže byť

 • všeobecne:
  • urobenie niečoho aktuálnym; prispôsobenie novým (aktuálnym) podmienkam
  • dodanie zaujímavého, časového rázu
 • vo filozofii: prechod bytia zo stavu možnosti do stavu skutočnosti
 • vo výpočtovej technike:
 • v informatike:
  • pridanie nových údajov do databázy informácii
 • v literatúre, divadle, štylistike:
  • tematická aktualizácia (narušenie konvenčných postupov pri obsahovo-tematickej alebo sujetovo-kompozičnej výstavbe textu diela)
  • narušenie konvenčných postupov pri jazykovo-štylistickej výstavbe textu, inovácia výrazu, funkčné, nezvyčajné použitie ustálených výrazových prostriedkov, pozri aktualizácia (štylistika)
  • jazyková úprava starších literárnych textov (aby boli jazykovo zrozumiteľné modernému čitateľovi)
  • v divadle aj: všestranné prispôsobovanie starého textu prítomnosti, pozri aktualizácia (divadlo)


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.