alias (príkaz)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

alias je príkaz vo viacerých shelloch operačných systémov vychádzajúcich z Unixu (ale napr. aj v PowerShell v operačnom systéme Windows), ktorý umožňuje zameniť jeden výraz za iný, a tak si prispôsobiť zadávanie textových príkazov svojim potrebám.

Princíp[upraviť | upraviť zdroj]

Vytvorením aliasu, resp. prezývky, je možné spustiť nejaký proces novým zadaním, pričom pôvodné znenie je nezmenené a funkčné.

Jednorazové zadanie[upraviť | upraviť zdroj]

Stačí napísať do terminálu zadanie aliasu, ktoré bude fungovať do najbližšieho ukončenie shellu alebo manuálneho zrušenie.

alias MENO_ALIASU=PRIKAZ

Odstránenie aliasov[upraviť | upraviť zdroj]

Alias je možné odstrániť zadaním jednoduchého príkazu. Ak alias prepisoval iný príkaz, ten je odteraz znovu v platnosti.

unset MENO_ALIASU

Prepísanie príkazov[upraviť | upraviť zdroj]

Skrátená forma (alias) môže nahradiť aj iný príkaz. Častá je zámena pôvodného príkazu s prídavnými hodnotami za alias.

alias ls='ls -la' # príklad

Napísaním ls sa spustí pôvodný príkaz ls -la.

Trvalé uloženie[upraviť | upraviť zdroj]

Shelly majú svoje konfiguračné súbory, kde je možné umiestniť aliasy.

Bash[upraviť | upraviť zdroj]

Používateľský konfiguračný súbor pre bash je súbor ~/.bashrc. V ňom (v jeho prednastavenom stave) zvyknú byť niektoré aliasy zakomentované. Pre povolenie zakomentovaného príkazu stačí odstrániť mriežku na začiatku riadku.

Príklad zakomentovaných aliasov:

# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'

Vzhľadom na to, že je možné napísať množstvo aliasov do jediného dokumentu, vznikla potreba vytvorenia súboru, kde by boli vlastné, neštandardné aliasy, uložené. Pre túto potrebu vznikol v shelli bash súbor .bash_aliases. Súbor .bashrc odkazuje na toto umiestnenie, no táto možnosť je predvolené zakomentovaná. Pre povolenie je potrebné odstrániť mriežky z nasledovných riadkov:

#if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
# . ~/.bash_aliases
#fi

Zadávanie aliasov je riešené cez nasledovnú syntax:

alias vaša_skratka='plný_príkaz'

Príklad práce s aliasom[upraviť | upraviť zdroj]

$ alias hodin='date "+%H:%M:%S"' # vytvorí alias
$ hodin
09:48:52
$ unalias hodin         # odstraní alias
$ hodin
bash: hodin: príkaz nenájdený
$ date "+%H:%M:%S"
09:51:59

Príklady[upraviť | upraviť zdroj]

Zadaním slova „siet“ do terminálu sa vykoná príkaz gedit /etc/network/interfaces, takže textový editor Gedit otvorí súbor, v ktorom sú nastavenie siete (napríklad IP adresa):

alias siet='sudo gedit /etc/network/interfaces'

Nastaví bežnú slovenskú klávesnicu, známu ako QWERTZ:

alias sk='setxkbmap sk'

Nastaví slovenskú QWERTY klávesnicu:

alias qwerty='setxkbmap -layout sk -variant qwerty'

Zjednoduší inštaláciu programov cez metódu Apt-get na jediný znak:

alias i='sudo apt-get install' # vytvorenie aliasu
i firefox           # použitie

Odinštalovanie programu vrátane závislostí:

alias rp='sudo apt-get remove --purge' # vytvorenie aliasu
rp firefox               # použitie

Kritika[upraviť | upraviť zdroj]

Používanie aliasu na zjednodušenie príkazov môže viesť ku chaosu, ak si viac ľudí nastaví rôzne skratky na rovnaké príkazy. Hlavne začiatočníci môžu byť zmätení, ak dostanú príkaz zjednodušený cez alias, ktorý na ich počítači nie je nastavený. Ešte horší prípad môže nastať, ak si menej skúsený používateľ nahradí aliasom niektorý dôležitý príkaz, a to hlavne ak nevie zrušiť daný alias.

Distribúcie[upraviť | upraviť zdroj]

Začiatky oficiálneho používania aliasov siahajú do distribúcie Red Hat v 90. rokoch 20. storočia.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]