alias (príkaz)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

alias je príkaz vo viacerých shelloch operačných systémov vychádzajúcich z Unixu (ale napr. aj v PowerShell v operačnom systéme Windows), ktorý umožňuje zameniť jeden výraz za iný, a tak si prispôsobiť zadávanie textových príkazov svojim potrebám.

Princíp[upraviť | upraviť kód]

Vytvorením aliasu, teda prezývky, je možné spustiť nejaký proces novým zadaním, pričom pôvodné znenie je nezmenené a funkčné.

Shelly majú svoje konfiguračné súbory, kde je možné umiestniť aliasy. Napr. pre bash je to súbor ~/.bashrc. Tento súbor je možné upravovať cez textový editor, napríklad:

vim ~/.bashrc

alebo

kate ~/.bashrc

V súbore .bashrc v jeho prednastavenom stave zvyknú byť niektoré aliasy zakomentované, a je možné ich odkomentovať odstránením znaku mriežky na začiatku riadku.

Príklad zakomentovaných aliasov:

# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'

#alias la='ls -A'

#alias l='ls -CF'

Vzhľadom na to, že je možné napísať množstvo aliasov do jediného dokumentu, vznikla potreba vytvorenia súboru, kde by boli vlastné, neštandardné aliasy, uložené. Pre túto potrebu vznikol v shelli bash súbor .bash_aliases. Súbor .bashrc odkazuje na toto umiestnenie, no táto možnosť je predvolene zakomentovaná. Pre povolenie je potrebné odstrániť mriežky z nasledovných riadkov:

#if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
# . ~/.bash_aliases

#fi

Zadávanie aliasov je riešené cez nasledovnú syntax:

alias vaša_skratka='plný_príkaz'

Jednorazové zadanie[upraviť | upraviť kód]

Alias sa dá využiť aj bez toho, aby sa robil zápis do konfiguračných súborov. Stačí napísať do terminálu zadanie aliasu, ktoré bude fungovať do najbližšieho reštartu operačného systému.

Príklady[upraviť | upraviť kód]

Zadaním slova "siet" do terminálu sa vykoná príkaz gedit /etc/network/interfaces, takže textový editor Gedit otvorí súbor, v ktorom sú nastavenie siete (napríklad IP adresa):

alias siet='sudo gedit /etc/network/interfaces'

Nastaví bežnú slovenskú klávesnicu, známu ako QWERTZ:

alias sk='setxkbmap sk'

Nastaví slovenskú QWERTY klávesnicu:

alias qwerty='setxkbmap -layout sk -variant qwerty'

Zjednoduší inštaláciu programov cez metódu Apt-get na jediný znak:

alias i='sudo apt-get install'

Príklad použitia: i firefox

Odinštalovanie programu vrátane závislostí:

alias rp='sudo apt-get remove --purge'

Príklad: rp firefox

Ďalšie možnosti[upraviť | upraviť kód]

prepísanie príkazov[upraviť | upraviť kód]

Skrátená forma môže nahradiť iný príkaz. Častá je zámena príkazu s prídavnými hodnotami za pôvodný príkaz pomocou aliasu.

Príklad: alias ls='ls -la'

Napísaním ls sa spustí pôvodný príkaz ls -la.

odstránenie aliasov[upraviť | upraviť kód]

Alias je možné odstrániť zadaním jednoduchého príkazu. Ak alias prepisoval iný príkaz, ten je odteraz znovu v platnosti.

Príklad: unalias ls

Kritika[upraviť | upraviť kód]

Používanie aliasu na zjednodušenie príkazov môže viesť ku chaosu, ak si viac ľudí nastaví rôzne skratky na rovnaké príkazy. Hlavne začiatočníci môžu byť zmätení, ak dostanú príkaz zjednodušený cez alias, ktorý na ich počítači nie je nastavený. Ešte horší prípad môže nastať, ak si menej skúsený používateľ nahradí aliasom niektorý dôležitý príkaz, a to hlavne ak nevie zrušiť daný alias.

Distribúcie[upraviť | upraviť kód]

Začiatky oficiálneho používania aliasov siahajú do distribúcie Red Hat v 90. rokoch 20. storočia.

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]