Ambulancia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Ambulancia pozri Ambulancia (rozlišovacia stránka).

Ambulancia je základný typ ambulantného zdravotníckeho zariadenia. Podrobnosti definície pozri nižšie.

Ambulancia, ktorá nemá podobu vozidla, sa mimo právnych predpisov označuje aj ako ordinácia[1], ordinačná miestnosť [2], hovorovo ordinačka[2], ambulatórium[3] alebo (najčastejšie v súvislosti s poskytovaním prvej pomoci) ošetrovňa[4].

Definícia[upraviť | upraviť zdroj]

Vysvetlenie úvodnej definície[5][6]:

Slovo ambulancia ako súčasť názvu obsahuje (od júna 2019) aj tzv. ambulancia dopravnej zdravotnej služby, ktorá je ale v príslušnom zákone uvedená ako typ ambulantného zdravotného zariadenia stojaci mimo pojmu ambulancia v pravom slova zmysle. Medzi ambulancie v pravom slova zmysle však patria záchranné sanitky a podobne - pozri nižšie.[5][7]

Súbor rôznych ambulancií a zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek prevádzkovaných na jednom spoločnom mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti sa volá poliklinika.[7]

Typy ambulancií[upraviť | upraviť zdroj]

Predpisy rozlišujú tieto typy ambulancií[5][7][8][9]:

 • zariadenie určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá nevyžaduje pobyt osoby na lôžku:
  • všeobecná ambulancia - t.j. ambulancia určená na poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých lekárom s profesijným titulom všeobecný lekár a na poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast lekárom s profesijným titulom pediater
  • špecializovaná ambulancia - t.j. ambulancia určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach vymenovaných vo vyhláške č. 84/2016 Z. z.; napríklad: zubná, gynekologická, psychiatrická, očná ambulancia atď.
  • ambulancia ambulantnej pohotovostnej služby (do roku 2018: ambulancia lekárskej služby prvej pomoci)
  • ambulancia zubnolekárskej pohotovostnej služby (do roku 2017: ambulancia lekárskej služby prvej pomoci)
 • ambulancia záchrannej zdravotnej služby (t.j. "záchranné" sanitky a vrtuľníky)

Povolenie[upraviť | upraviť zdroj]

Ambulanciu možno prevádzkovať len na základe povolenia; vydaného príslušným územným orgánom.[5]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. ordinácia. In. Krátky slovník slovenského jazyka
 2. a b ordinačka. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 3. ambulancia. In Slovník cudzích slov: akademický, 2005
 4. ambulancia. In Slovník slovenského jazyka, 1959
 5. a b c d §7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav: 2.12.2019)
 6. §8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav: 2.12.2019)
 7. a b c vyhláška MZ SR č. 84/2016 Z. z. z 27. januára 2016, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (stav: 2.12.2019)
 8. Ambulantná pohotovostná služba [online]. e-vuc.sk, [cit. 2019-12-02]. Dostupné online.
 9. §2, §8a, §8b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav: 2.12.2019)