Preskočiť na obsah

Záchranná zdravotná služba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Záchranná zdravotná služba (ZZS) zabezpečuje poskytovanie neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti resp. prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti osobe v stave, kedy je ohrozený jej život alebo zdravie.

Záchranná zdravotná služba je jednou zo zložiek Integrovaného záchranného systému SR (IZS SR).

Prevádzka ZZS na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku je ZZS rozdelená na 2 samostatné zložky:

  1. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS SR) – tiesňová linka 155. OS ZZS SR je štátnou príspevkovou organizáciou a patrí pod Ministerstvo zdravotníctva SR, delí sa na riaditeľstvo a osem krajských operačných stredísk ZZS, ktoré sídlia v krajských mestách: v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, a v Prešove. Operátori v krajských operačných strediskách (KOS) v režime 24/7 na tiesňovej linke 155 nepretržite poskytujú pomoc osobám s vážnymi zdravotnými problémami a riadia celý systém ZZS, viac na www.155.sk
  2. Poskytovatelia ZZS (záchranky) – aktuálne ich je na Slovensku 13, sú nimi štátne organizácie aj súkromné spoločnosti.

Krajské operačné strediská ZZS preberajú hovory na tiesňovej linke 155, získané informácie vyhodnocujú a v prípade potreby odosielajú dátovou vetou v systéme AVL priamo geograficky najbližšej posádke ZZS tak, aby sa čo najrýchlejšie dostala k pacientovi.

Sieť poskytovateľov ZZS tvorí 328 staníc na Slovensku. Aktuálne je to 188 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), 86 staníc rýchlej lekárskej pomoci (RLP), 47 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci RZP-S, určených najmä na tzv. sekundárne prevozy (medzi nemocnicami) a 7 staníc vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Pokrytie celého územia Slovenska touto záchrannou sieťou tak, aby bola pomoc pri pacientovi v ohrození života do 15 minút, vychádza z tzv. reformných zákonov jedného z bývalých ministrov zdravotníctva Rudolfa Zajaca.

Personálne zloženie ambulancií ZZS

  • RLP – lekár, záchranár a vodič alebo záchranár poverený riadením vozidla s právom prednostnej jazdy
  • RZP – dvaja záchranári, pričom jeden z nich je poverený riadením vozidla s právom prednostnej jazdy

Legislatívna úprava na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Základnou právnou normou upravujúcou fungovanie ZZS na Slovensku je zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe.