Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Znak univerzity

Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (skr. AUB), skrátene Andrássy Universität, je súkromná univerzita v Budapešti. Vznikla 2. septembra 2002 ako prvá univerzita s nemeckým vyučovacím jazykom mimo nemeckú jazykovú oblasť v strednej Európe.

Zameranie AUB[upraviť | upraviť kód]

AUB má za cieľ byť spoločným, nemecky hovoriacim univerzitným mostom pre Dunajský región. Pod mottom „Fit für Europa!”(Fit pre Európu) upevňuje AUB rozmanité vzťahy v Dunajskom regióne a vytvára nové. V centre vedeckého záujmu nie je iba súčasná EÚ, ale tiež (možných) budúce kandidátske krajiny (obzvlášť východný Balkán), ako aj susedská politika EÚ. S nemčinou ako lingua franca buduje AUB rozširuje nemecký jazyk do krajín strednej, východnej a južnej Európy.

Andrássy Universität

Štúdium na AUB[upraviť | upraviť kód]

AUB navštevujú študenti z viac ako 25 národov a vyučujúci zo všetkých podporujúcich krajín. V magisterskom a doktorandskom (PhD.) študijnom programe sa analyzujú a sprostredkúvajú témy európskej integrácie. Vedné disciplíny zastúpené na AUB (história, právo, politológia a ekonómia) úzko spolupracujú. Okrem toho ponúka hlavný odbor diplomacie možnosť prehĺbenia si znalostí získaním praxe v danom odvetví. Interdisciplinarita je do AUB takisto štrukturálne vtelená (rozvrhnutie fakúlt), zabezpečuje sa nadväzne prostredníctvom interdisciplinárnych študijných plánov a didakticky sa prehlbuje prostredníctvom spoločných transdisciplinárne zameraných prednášok a seminárov. Zažitá interdisciplinarita s európskym zameraním je podstatou AUB.

Dejiny[upraviť | upraviť kód]

Univerzita je spoločným projektom Maďarska, Nemecka, Bavorska, Švajčiarska, Rakúska a Bádenska-Württembergska.

V apríli 2001 bola verejná nadácia pre nemecky hovoriacu univerzitu v Budapešti zapísaná do registra a bolo vydané vládne uznesenie o podmienkach činnosti nemecky hovoriacej univerzity Budapešť. Zákon LXVI/2001 o uznaní Andrássy Gyula deutschsprachige Universität Budapest, ako aj zákon LXV/2001 o zmene zákona o vysokých školách LXXX/1993 boli prijaté dňa 19. júna 2001. V prvých mesiacoch roku 2002 bolo rozhodnuté o obsahoch študijných programov.

Zmluva „Ulmské vyhlásenie“ o založení nemecky hovoriacej univerzity pre postgraduálnych študentov, bola uzatvorená vo februári 2001 medzi Maďarskom, Rakúskom, slobodným štátom Bavorsko a krajinou Bádensko-Württembersko. V spojení s tým udelil senát univerzite katedry. Nakoniec sa 2. júla 2002 mohli konať prvé prijímacie skúšky, následne na to bolo k štúdiu na Andrássy Universität prijatých 65 študentov.

Menodarca univerzity Július Andráši (1823 – 1890) sa aktívne zúčastnil v boji za nezávislosť v rokoch 1849 – 49. Po jeho skončení utiekol do Paríža a Londýna a bol víťazmi v neprítomnosti odsúdený k trestu smrti. Po omilostení sa vrátil v roku 1857 späť do Maďarska a stal sa ministerským predsedom, ministrom obrany a neskôr ministrom zahraničných vecí Rakúsko-uhorskej monarchie.

Štruktúra[upraviť | upraviť kód]

Univerzita sa v súčasnosti skladá z nasledujúcich fakúlt
 • Porovnávacie vedy štátne a právne
 • Medzinárodné vzťahy
 • Stredoeurópske štúdiá
Magisterské a nadstavbové študijné programy (3 fakulty)
 • LL.M. Program
 • Magisterský program v odbore európska a medzinárodná verejná správa
 • Magisterský program v odbore stredoeurópske štúdiá
 • Magisterský program v odbore stredoeurópska história
 • Magisterský program v odbore medzinárodné vzťahy
 • Magisterský program v odbore medzinárodná ekonómia a obchod
Doktorandské štúdium
 • Politológia
 • História
 • Porovnávacie vedy štátne a právne
 • Ekonómia
Donau-Institut, Výskumný inštitút Andrássy Universität Budapest

Dunajský inštitút pre medziodborový výskum je medzinárodné a medziodborové zriadenie, ktoré sa vedecky a poradensky zaoberá otázkami politického, ekonomického a kultúrneho vývoja v Dunajskom regióne.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

Zdroj[upraviť | upraviť kód]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Andrássy Universität na nemeckej Wikipédii.