Animácia (cestovný ruch)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Animácia voľného času alebo len animácia[1] je samostatný odbor cestovného ruchu zaoberajúci sa organizáciou voľného času resp. voľnočasových aktivít pre dovolenkárov, ktorí prechodne pobývajú v strediskách cestovného ruchu a turistických destináciách.

Základnou funkciou animácie voľného času je zabezpečiť pre turistov aktívnu zábavu a plnohodnotné využitie voľného času počas ich pobytu v danom mieste. Najčastejšie je realizovaná vo forme animačného programu, ktorého súčasťou sú športové aktivity, umenie (divadlo, hudba, tanec) a animačné aktivity pre deti.

Funkcie a druhy animácie[upraviť | upraviť zdroj]

Najdôležitejšie funkcie animácie voľného času sú:

  • relaxačná – zabezpečuje uvoľnenie sa a odbúranie stresu nahromadeného z denného stereotypu a pracovných povinností,
  • integračná – animačné aktivity spájajú ľudí a umožňujú nadväzovanie nových kontaktov,
  • motivačná – animácia podporuje ľudí v aktívnom a plnohodnotnom využívaní voľného času,
  • progresívna – aktívna účasť na animačných aktivitách vedie k osobnému rozvoju a rozvíja medziľudskú komunikáciu.

Medzi najbežnejšie druhy animácie voľného času patrí:

  • animácia pre deti – rôzne aktivity pre deti najčastejšie organizované v tzv. detských kluboch
  • športová animácia – športové, adrenalínové a rekreačné aktivity v hoteloch a turistických destináciách,
  • večerná resp. „show“ animácia – kultúrny program (napr. divadelné alebo tanečné predstavenie, spev, súťaže atď.) vo večerných hodinách, zvyčajne v hoteloch,
  • „all-round“ animácia – zmiešaný druh animácie, ide o kombináciu viacerých druhov aktivít resp. o animátora voľného času, ktorý zabezpečuje animačné aktivity rôzneho charakteru.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Použitá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]