Cestovný ruch

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Cestovný ruch je odvetvie zahŕňajúce súbor činností zameraných na cestovanie a následný pobyt, ktorý je uskutočňovaný spravidla vo voľnom čase, ako aj na s nimi spojené služby, najmä ubytovanie a stravovanie. Cestovný ruch je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví a tvorí významnú časť hospodárstva, najmä v niektorých krajinách. Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu UN World Tourism Organization medzinárodný cestovný ruch tvorí asi 25 až 30 % všetkých svetových služieb a zamestnáva viac než 100 miliónov osôb. Cez hranice cestovalo v roku 2013 1,087 miliárd osôb a vznikli tak príjmy v hodnote 873 miliárd EUR[1].

Cestovný ruch na Slovensku[upraviť | upraviť kód]

Cestovný ruch na Slovensku je zastrešovaný Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Ide o štátnu príspevkovú organizáciu špecializovanú na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Bola zriadená Ministerstvom hospodárstva v roku 1995. Vykonáva marketing cestovného ruchu na celoštátnej úrovni, poskytuje informácie o možnostiach cestovného ruchu na Slovensku, propaguje Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného ruchu, prispieva k tvorbe pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a podporuje predaj produktov cestovného ruchu Slovenskej republiky[2]. Slovenská agentúra cestovného ruchu zriadila aj internetový portál, určený na propagáciu a poskytovanie informácií ohľadom cestovného ruchu na Slovensku.

Definícia zákazníka v cestovnom ruchu[upraviť | upraviť kód]

Turista je klientom služieb cestovného ruchu. Svetová organizácia cestovného ruchu OSN (UNWTO) definuje turistu ako osobu, ktorá strávi najmenej 24 hodín a najviac jeden rok mimo svoj obvyklý domov, nemá z tejto destinácie príjem a neruší svoje právne vzťahy s domovom, kam sa nakoniec vráti[3]. Podľa tejto definície môžeme konštatovať, že napríklad sezónni pracovníci nie sú turistami, pretože v cieľovej destinácii získavajú finančný príjem.

Kategórie cestovného ruchu[upraviť | upraviť kód]

Cestovný ruch sa delí hlavne na základe destinácií. Medzi základné destinácie patria more, hory, zážitkový turizmus v mestách a pri dôležitých pamiatkach, náboženský turizmus (napríklad púte) a športový turizmus, keď ľudia cestujú kvôli majstrovstvám, turnajom, atď. Špecifickým druhom turizmu sú kúpele a strediská zamerané na rekondičné pobyty, ide o zariadenia navštevované vo veľkej miere pacientmi a pobyt je pre nich súčasťou liečby. Pobyty zamerané na výučbu jazyka v cudzej krajine patria k jedným z najobľúbenejších medzi mladými ľuďmi. Okrem zdokonalenia sa v cudzom jazyku má človek možnosť stráviť istý čas napríklad pri mori alebo v zaujímavých historických mestách. V súčasnosti sú tiež veľmi populárne cesty do neobývaných a neprebádaných častí zeme.

Organizácia cestovného ruchu v sebe zahŕňa veľké množstvo odvetví. Či bude daná krajina alebo oblasť zaujímavá pre turistov závisí na veľkom množstve faktorov. Ak nie sú služby na vysokej úrovni, často sa stáva, že si ľudia napriek príťažlivosti turistickej destinácie radšej vyberú iný cieľ. Medzi služby v cestovnom ruchu nezaraďujeme len služby sprievodcovské a ubytovacie, ale aj gastronomické, informačné a propagačné, dopravné, poisťovacie, kultúrne, atď.

Vzhľadom na rozvetvenosť služieb je samozrejmé, že cestovný ruch je schopný zamestnať veľké množstvo ľudí rôznych zameraní. Štúdium cestovného ruchu je v dnešnej dobe ponúkané na stredných aj vysokých školách a takisto existuje široká ponuka pomaturitných kvalifikačných kurzov.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]