Antarktický zmluvný systém

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Výskumné stanice a teritória na Antarktíde (2002).

Antarktický zmluvný systém (angl. Antarctic Treaty System, skrátene ATS), je označenie pre Antarktickú zmluvu (1959) a súvisiace a nádväzné dohody a zmluvy, regulujúce vzťahy medzi štátmi v oblasti Antarktídy.

Na účely ATS je Antarktída definovaná ako územie južne od 60. rovnobežky.

Súčasti[upraviť | upraviť zdroj]

Základom je tzv. Antarktická zmluva (Antarktická zmluva o mierovej vedeckej spolupráci a demilitarizácii), podpísaná roku 1959 dvanástimi štátmi vrátane Sovietskeho zväzu a Spojených štátov amerických, ktorá vstúpila do platnosti roku 1961. Zaručuje ochranu prírody Antarktídy, slobodu vedeckého výskumu v tejto oblasti a vylúčenie vojenskej aktivity na tomto kontinente. Bola prvou zmluvou počas studenej vojny, ktorá obmedzovala vojenskú moc. Pozastavila územné nároky štátov na Antarktídu.

Ďalšie časti sú: okolo 200 dohôd - odporúčaní a opatrení, ktoré boli prijaté na konzultatívnych schôdzkach ATCM (Antarctic Treaty Consultative Meetings), Protokolu o ochrane životného prostredia Antarktídy k Zmluve o Antarktíde a ďalších medzinárodných dohôd (napr. ochrana tuleňov, antarktických morských živočíchov a pod.) Napr:

  • Dohoda o ochrane fauny a flóry Antarktídy (Agreed Measures for the Conservation of Antarctic Fauna and Flora) (1964) (platnosť od 1982)
  • Konvencia o ochrane antartických tuleňov (The Convention for the Conservation of Antarctic Seals) (1972)
  • Konvencia o ochrane živých morských zdrojov Antarktídy (The Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) (1980)
  • Konvencia o úprave aktivít v oblasti antartických nerastných zdrojov (The Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities) (1988) (podpísaná v roku 1988, ale potom zamietnutá a teda neplatná)
  • Protokol o ochrane prírodného prostredia Antarktídy a Dohoda o zákaze ťažby nerastných surovín do roku 2041 (The Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty…) (1991) (platnosť od 1998)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]