Antinómia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Antinómia je výpoveď, z ktorej pravdivosti sa dá odvodiť jej nepravdivosť a naopak. Antinómia je zdanlivý rozpor medzi dokázanými vetami alebo skutočný rozpor medzi zdanlivo dokázanými vetami. Výskumom antinómií sa zaoberá antitetika.

Antinómia je rozpor medzi dvomi rovnako záväznými zákonmi, konflikt autorít alebo rozpor medzi dvomi závermi, ktoré sa zdajú byť rovnako logické.

Antinómia podľa Immanuela Kanta vzniká z nesprávneho chápania rozumu, ktorý svoje idey pokladá za súhrnné pojmy samotných vecí. Rozum sa zaplieta do abstraktných špekulácií, ktoré sa usiluje overiť v skutočnom svete. Lenže nijaká skúsenosť nie je schopná potvrdiť to, čo sa javí ako nevyhnutné iba v dôsledku špekulácií rozumu. Centrálnou ideou rozumu, ktorá riadi všetky jeho špekulácie, je idea absolútnej totality: že svet rozmanite podmienených javov má svoj konečný zjednocujúci základ v niečom nepodmienenom. Z tohto metafyzického predpokladu, ktorý už nemá nijaký vzťah k možnej skúsenosti, odvodzuje rozum svoje tézy o celku sveta. Tieto tézy rozum môže zdôvodniť rozumovo ako úplne nevyhnutné tvrdenia, ku ktorým sa však dá bez veľkej námahy vždy nájsť antitéza, pričom jej zdôvodnenie v ničom nezaostáva za zdôvodnením nevyhnutnosti prvej tézy.

Antinómia podľa J. Wolfa je rozpor zákona so sebou samým – rozpor medzi niekoľkými vetami, z ktorých platí len jedna.

Príklady antinómií[upraviť | upraviť zdroj]

  • Kréťan Epimenides vyhlásil, že všetci Kréťania sú klamári. Ak je jeho tvrdenie pravdivé a ak sú všetci Kréťania skutočne klamári, hovoril Epimenides pravdu a nie je teda pravda, že všetci Kréťania sú klamári, lebo aj on je Kréťan. Ak klamal, znamená to, že Kréťania nie sú klamári, z čoho však vyplýva, že ani Epimenides nie je klamár; jeho výrok je teda pravdivý a Kréťania sú klamári…
  • Nech S je množina všetkých množín, ktoré neobsahujú seba ako prvok. Otázka: Je S prvkom S?
    Ak S nie je prvkom S potom S je prvkom S. Russellova antinómia.
  • Je Boh všemohúci? Ak áno, tak dokáže stvoriť skalu, ktorú nedokáže ani Boh zodvihnúť. Ak tú skalu nedokáže zodvihnúť, tak nie je všemohúci.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.